fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE PRE VZDELÁVANIE A ROZVOJ

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm 195 € / 1 účastník

základný poplatok  315 € / 1 účastník
pri prihlásení do 21. apríla zľava 20 € pre každého účastníka
po 21. apríli zľava 20 € pre 2. a ďalšieho účastníka z jednej spoločnosti
 
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - cofee break (25.a 26.5.) 2x obed (25.a 26.5.), 1x večera (25.5.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS:317.
 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 19. mája do 12:00 hod.

tel.: + 421 5564 2471
e-mail: hrcomm@hrcomm.sk

 

Storno podmienky:

17. - 21. mája 2017 ......................... 50 % účastníckeho poplatku

22. - 24. mája 2017 ........................ 80 % účastníckeho poplatku

 

V prípade záujmu o rezervovanie ubytovania sa bližšie informácie nachádzajú TU.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Hrcomm, so sídlom Kominárska 141/4, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať