fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE PRE VZDELÁVANIE A ROZVOJ

Naši hostia:

 

   

Braňo Vargic

Prezident HRcomm

 

Braňo vyštudoval Fakultu Managementu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia Riadenie organizácii a riadenie ľudských zdrojov. V rámci doktorandského štúdia absolvoval dlhodobé študijné pobyty na Cornell University v USA, IESE Business School v Barcelone a na Erasmus University v Rotterdame. Počas doktorandských štúdií spolupracoval ako externý konzultant s mnohými spoločnosťami najmä z  farmaceutického, IT-telekomunikačného a finančného sektora, publikoval v domácich aj zahraničných akademických časopisoch a prednášal na Fakulte managementu UK ako aj na RICEBA Business School v Rige.
Po úspešnej obhajobe doktorandskej práce PhD. v roku 2004 začal pracovať pre medzinárodnú konzultačnú spoločnosť Hay Group, kde od roku 2009 pôsobil ako Managing konzultant. Zároveň bol Leadership & Talent Practice Leader pre strednú Európu.
V roku 2011 nastúpil na pozíciu riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov v Tatra banke. Od jesene 2015 pôsobí ako Program Manager v Raiffeisenbank v Českej Republike. V súčasnosti zároveň prednáša na Fakulte Managementu Univerzity Komenského.

 

       
   

Patrik Pauko

Happy Business Element, People Elements, s.r.o.

 

Patrik viac ako 20 rokov tvorí a implementuje vzdelávacie a poradenské projekty. Jeho prístup a kvalitu oceňuje vyše 70 firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach biznisu, z toho 4/5 klientov opakovane vyhľadávajú jeho služby. Neustále skúma a prakticky overuje spôsoby efektívneho učenia, nastavuje zrkadlo a prináša nástroje balancovania vonkajších a vnútorných zdrojov motivácie vo firmách. Je lektorom celosvetovo oceňovaného workshopu DRIVE. Patrik rád prináša a realizuje rôzne experimenty, ktorými overuje v praxi slovenských firiem výskumy z oblastí pozitívnej psychológie a behaviorálnych vied. Je autorom prvého Experimentu šťastia na Slovensku, do ktorého sa už zapojilo takmer 2000 ľudí.

 

       
   

Juraj Gabrhel

CEO, e-learnmedia, s.r.o.

 

Od roku 1998 pôsobil Juraj ako softvérový inžinier a neskôr projektový manažér na viacerých projektoch vývoja informačných systémov doma i v zahraničí. V roli spoluzakladateľa a riaditeľa spoločnosti e-learnmedia už viac ako 14 rokov nadobúda manažérske a odborné skúsenosti v oblasti digitálnych technológií vo vzdelávaní a rozvoji. Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Juraj je otvorený a pozitívne naladený človek so širokým spektrom záujmov - miluje najmä šport a svoju rodinu :)

 

       
   

Tatiana Orglerová

HR Director Eastern Europe, Knauf Insulation, s.r.o.

 

Tatiana vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, titul MBA získala na Katz Graduate School of Business v americkom Pittsburghu. Kariéru začínala v štátnej správe, v rokoch 1991 až 1994 bola v Prievidzi zodpovedná za medzinárodný rozvoj.
Tatiana má rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pôsobila ako HR manažérka pre jednu z prvých japonských investícií v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku - spoločnosť Yazaki Slovensko. V rokoch 1998 až 2006 pracovala pre pivovarnícku skupinu Heineken ako riaditeľka pre ľudské zdroje a členka predstavenstva. Následne pôsobila ako personálna riaditeľka a členka vrcholového vedenia pre spoločnosti Slovnaft a IBM. Pôsobila na pozícii Managing Consultant pre poradenskú spoločnosť Hay Group, kde sa venovala riadeniu výkonnosti, C level mentoringu, rozvoju leadershipu a poradenstvu v oblasti HR.
V súčasnosti je Tatiana HR riaditeľkou pre východnú Európu v spoločnosti Knauf Insulation a pôsobí v Prahe. Zároveň sa venuje rozvoju HR na Slovensku, už štvrtý rok vedie svoju HR školu, pre HRcomm na pozícii viceprezidentky sa venuje rozvoju domácich a zahraničných aktivít.
Je držiteľkou ocenení Slovenská cena roka za rozvoj ľudských zdrojov (2002 a 2007), HR OSCAR (2003) a HR Gold (2008).

 

   

Peter Šulek

Senior Project Sales Manager, Knauf Insulation, s.r.o.

 

Peter vyštudoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave v odbore Hydrotechnika, ekonomika a riadenie stavebníctva.
Kariéru v spoločnosti Knauf Insulation začal Peter po skončení VŠ v roku 2002, kde budoval vzťahy so stavebnými odborníkmi, projektantmi a architektmi a staral sa o regionálnych partnerov. Postupne sa jeho kompetencie v obchode rozšírili a bola mu zverená zodpovednosť za rozvoj segmentu technických izolácií. Podieľal sa na projektoch a budovaní obchodu nielen v rámci Slovenska, ale aj v iných krajinách.
V súčasnosti sa venuje kľúčovým a sieťovým zákazníkom spoločnosti Knauf Insulation, podieľa sa na tvorbe obchodnej stratégie so zameraním na nové a inovatívne produkty a riešenia a implementáciu CRM pre slovenský trh.

 

       
   

Nicola Appel

International Community & Events Manager, Articulate Inc.

 

Nicola zastáva funkciu manažéra pre medzinárodné komunity a eventy pre Articulate. Vyštudovala andragogiku na Univerzite Johannesa Gutenberga v Mainze a takisto digitálny dizajn na Univerzite v San Franciscu.
Počas 15-ročného pôsobenia v oblasti e-learningového dizajnu získala Nicola skúsenosti vo viacerých odvetviach (telekomunikácie, udržateľnosť a obnoviteľné zdroje, financie). Spolupracuje takisto s Univerzitou aplikovaných vied v Darmstadte, kde pôsobí ako hosťujúci lektor.
Ako manažér pre medzinárodnú komunitu Articulate spája e-learningových vývojárov a dizajnérov, organizuje mítingy a eventy, workshopy a prezentácie a pomocou e-learningových príkladov v komunite E-Learning Heroes inšpiruje ďalších ľudí.

 

       
   

Kateřina Chvátalová

HR Manager EMEA, GMC Software Technology

 

Kateřina pôsobí na pozícii HR Manager EMEA v rámci EDS, softvérovej divízie spoločnosti Neopost. Vo svojej roli sa zameriava na nábor talentov, onboarding, rozvoj zamestnancov, riadenie výkonnosti a efektívne programy odmeňovania a benefitov. Kateřina má viac ako 15 rokov skúseností  v HR a v EDS pracuje už cez 10 rokov. V priebehu týchto rokov bola súčasťou a svedkom rastu spoločnosti až na pozíciu globálneho lídra v oblasti CCM.

 

       
   

Martina Sokolíková

Marketing Coordinator Slovakia, Google Slovakia, s.r.o.

 

Martina pôsobí v Google Slovensko, kde má na starosti marketing na Slovensku - agentúrny Program Google Partners a projekt Digitálna Garáž, prostredníctvom ktorého spolu s partnermi z verejnej aj súkromnej sféry transformujú vzdelávanie v digitálnej oblasti. Svoj vzťah k online marketingu naštartovala v nemeckom (vtedy startupe) trivago - najväčšom vyhľadávači ubytovania na svete. Startupové prostredie jej učarovalo a presunula sa do Berlína, kde pôsobila ako Country Business Developer pre platformu shopalike.sk. Túžba za domovom ju priviedla späť na Slovensko, kde v online marketingových agentúrach Online Toro a ui42 spravovala PPC a Social Media kampane pre klientov ako Microsoft, UPC, či mbank. Vo voľnom čase sa venuje svojmu internetovému obchodu s hodvábnymi šatkami, 6 mačičkám a cestovaniu.

 

       
   

Elena Urbanová

Senior Experience Designer, e-learnmedia, s.r.o.

 

Elena študovala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2012 je súčasťou tímu pre vývoj e-learningových kurzov v spoločnosti e-learnmedia, s.r.o. Počas tohto obdobia získala skúsenosti s prácou vo viacerých autorských nástrojoch. Je autorom a lektorom viacerých odborných workshopov zameraných na tvorbu e-learningových kurzov. V súčasnosti sa venuje najmä metodike tvorby vzdelávacieho obsahu so zreteľom na využitie najnovších trendov a poznatkov z oblasti digitálneho vzdelávania.

 

       
   

Rudolf Tesár

CEO, Skillandia, s.r.o.

 

„Mám rád slobodu, priestor, pohyb a taký som aj v biznise. Som vizionár, snívam a hľadám cesty, ako zo snov spraviť realitu. Vidím ľudí nielen takých, akí sú, ale aj takých, akí by mohli byť a pomáham im, aby sa takými stali. Rád ich inšpirujem a motivujem a to, ako ľudsky a profesionálne rastú, inšpiruje mňa. Rád sa nimi obklopujem. Mám ich rád a rád sa od nich učím. Vnímam fakty a udalosti v širšom kontexte, rád spájam tých, ktorých nadanie a spolupráca má šancu stvoriť niečo výnimočné, čo pohne veci dopredu a urobí život lepším. Pretože...mám rád slobodu, priestor, a pohyb.“

Rudo sa venuje oblasti vzdelávania počas celej svojej kariéry. Svoje meno prepojil so spoločnosťami Orange Slovensko, Krauthammer International, Tesco Stores Slovakia a US Embassy.  V roku 2014 založil spoločnosť Skillandia, ktorá inovatívnou formou poskytuje riešenie pre učenie sa a zdieľanie schopností a vedomostí.

 

       
   

Peter Hnáth

Koordinátor e-learningu a odborného rozvoja, Lekárne Dr.Max, MIRAKL, a.s.

 

Peter vyštudoval v roku 2004 Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Atestáciu v odbore farmácia získal v roku 2007, odkedy vedie z pozície zodpovedného farmaceuta tím zamestnancov verejnej lekárne. Od roku 2013 tiež zodpovedá za e-learningové vzdelávanie zamestnancov lekární Dr.Max, kde v spolupráci s autormi pripravuje odborné materiály a zabezpečuje prevádzku LMS.

 

       
   

Zdenka Slunská

Manažér pre vzdelávanie a odborný rozvoj, Lekárne Dr.Max, MIRAKL, a.s.

 

Zdenka v súčasnosti pracuje na pozícií Manažéra pre vzdelávanie a odborný rozvoj lekární Dr.Max SK. Medzi jej hlavné kompetencie patrí zodpovednosť za nastavenie funkčného systému vzdelávania pre odborný personál lekární, vedenie tímu 30 interných školiteľov a tiež organizácia odborných kampaní spoločnosti. Má skúsenosti s lektorskou činnosťou, interným tréningom a koučovaním ľudí. V rámci svojho predchádzajúceho pôsobenia v Dr.Max ČR získala profesijné skúsenosti v oblasti tvorby a riadenia firemného e-learningu a realizácie odborných materiálov spoločnosti. Študovala na Farmaceutickej fakulte Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne a postgraduálne doktorandské štúdium v odbore Lekárska biológia absolvovala na Biologickom ústave Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity.

 

       
   

Svetozár Styk

Product & Services Training Manager, Orange Slovensko, a.s.

 

Prakticky celú svoju profesionálnu kariéru som zasvätil Sveťo telekomunikačnému biznisu a rozvoju ľudí. V spoločnosti Orange je takmer od úplného začiatku, keď si postupne prešiel pozíciami predajcu a neskôr call center agenta. Od roku 2000 sa venuje vzdelávaniu, najskôr v rámci Úseku služieb zákazníkom, od roku 2008 v pozícii Product & services training manažéra na Úseku ľudských zdrojov. Tu mal na starosti produktové a elektronické vzdelávanie pre celú spoločnosť. "Tým, ako sa zásadne mení trh a biznisové prostredie, meníme aj my spôsoby vzdelávania a nášho prístupu k nemu. Veľký dôraz kladieme na elektronické spôsoby, ktoré systematicky rozvíjame. V poslednej dobe ma fascinuje svet sociálnych médií a ich využitia v podnikovej sfére."

 

       
   

Jana Loučková

Vedúca odboru Úseku ĽZ, Slovenská pošta, a.s.

 

Svoju profesionálnu dráhu po ukončení VŠ štúdia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline začala Jana na Slovenskej pošte, kde okrem 5-ročného pôsobenia ako konzultant v poradensko-konzultačnej spoločnosti,pôsobí dodnes.V súčasnosti pracuje na pozícii vedúcej odboru vzdelávania a rozvoja. Za svoje takmer 20-ročné pôsobenie v oblastiriadenia ľudských zdrojov sa podieľala na tvorbe a implementácii stratégie a metodiky v oblasti rozvoja zamestnancov, systémov vzdelávania, hodnotenia a riadenia kariéry zamestnancov a príprave projektov na  čerpanie prostriedkov EÚ. Nastavovala a implementovalamysteryshopping na poštách, venovala sa problematike firemnej kultúry a zastrešovala spoluprácu so strednými a vysokými školami.V roku 2016 bol pod jej vedením úspešne ukončený projekt modernizácie vzdelávania, ktorého cieľom bolo skvalitnenie a zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre zamestnancov vybudovaním centrálneho systému virtuálnych učební. 
Jana je členkou pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR. Je držiteľkou rezortného ocenenia Pocta ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (2016).

 

       
   

Jana Genčiová

Operations Department Manager, SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.

 

Jana vyštudovala Technickú univerzitu v Košiciach. Od roku 2008 začala pracovať pre spoločnosť SCA, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti hygieny a zdravia. Začínala na podpornom technickom oddelení, následne prešla na HR a posledné 3 roky je priamo vo výrobe, kde v súčasnosti pôsobí ako Operations Department Manager. Jana rada pracuje s ľuďmi a s novými prístupmi vo vedení výrobných tímov.

 

       
   

Michal Bača

Head of Training & Development, Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Svoju kariéru začínal Michal na HR v spoločnosti Orange ako psychológ, HR špecialista a vedúci tímu Vzdelávanie a rozvoj a interná komunikácia. S bankovníctvom sa zoznámil v Slovenskej sporiteľni, kde pôsobil v rokoch 2007 až 2010 ako vedúci  Oddelenia vzdelávanie a rozvoj, kde sa čiastočne venoval aj HR partneringu. Od roku 2011 vedie vo VÚB banke Oddelenia vzdelávanie a rozvoj, kde zodpovedá za vzdelávanie, rozvoj a koučing ústredia, retailovej a firemnej pobočkovej siete a tiež dcérskych spoločností. Od roku 2016 popri práci vo VÚB aktívne vykonáva pozíciu člena akreditačnej komisie pre Triple-E štandard pod hlavičkou EBTN (Brusel).

 

       
   

Viliam Hakala

Vedúci tímu lektorov a metodikov, Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Po ukončení Prírodovedeckej fakulty v Košiciach pracoval  Viliam ako učiteľ a neskôr ako externý konzultant pre firmy z oblasti predaja alebo printových médií. Multimédiám a e-learningu sa venuje od roku 1996 a v roku 2000 sa stal program multimediálnej výučby predmetom Viliamovej doktorandskej práce. Kreativitu  si následne skúšal v reklame či marketingu, od reklamných agentúr až po televíziu, aby sa v roku 2004 vo VÚB vrátil k vzdelávaniu dospelých. Jeho cesta v banke viedla od kouča cez lektora po špecialistu vzdelávania. Aktuálne sa so svojím tímom venuje vzdelávaniu zamestnancov v retailovej časti banky. 

 

 

Spoluorganizátor
Exkluzívni partneri
Mediálni partneri
Partneri