Konferencia PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm 195 € / 1 účastník
základný poplatok  315 € / 1 účastník
pri prihlásení do 1. apríla zľava 20 € pre každého účastníka
zľava  20 € pre 2. a ďalšieho účastníka z jednej spoločnosti

 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - cofee break (23.a 24.4.) 2x obed (23.a 24.4.), 1x večera (23.4.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 415.

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 21. apríla do 12:00 hod.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať