fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

23. APRÍL 2015 (ŠTVRTOK)08:15 – 09:00Registrácia účastníkov

 

09:00 – 09:10OTVORENIE, informácie o programe, ...                  

Branislav Vargic, prezident HRcomm                                 
Pavel
Uhrinčať, HRman, s.r.o. – moderátor podujatia        

 

09:10 – 09:30Ovsené vločky v pohári na whisky a mentálna rozcvička špecialistu pre odmeňovanie

Pavel Uhrinčať, HRman s.r.o. a Vladimír Homoľa​, Kariérový koučing s.r.o.

Spoločné zamyslenie sa nad tým

 • čo kam patrí a čo nie a ako odmeňovanie súvisí s ostatnými HR (a nielen HR) procesmi
 • či ešte stále platia ekonomické teórie odmeňovania
 • čo a ako ovplyvňuje politiku odmeňovania
 • ako zistíme, akú politiku odmeňovania naša spoločnosť potrebuje


09:30 – 10:00Performance management – riadenie výkonnosti jednotlivca a organizácie                         

Martin Perun, Riaditeľ odboru ľudských zdrojov, Poštová banka, a.s.

 • segmentácia pracovných pozícií
 • štruktúra cieľov a vzájomné previazanie
 • proces hodnotenia a odmeňovania

 

10:00 – 10:30 | „ ZSE Performance Management Story – náš príbeh o budovaní systému riadenia výkonnosti“
Silvia Truchanová, Director of Human Resources Division, Západoslovenská energetika, a.s.                                                                                                                                                                                         
Účastníci sa dozvedia ako to bolo v ZSE pred zavedením systému riadenia výkonnosti, čo sa zmenilo a ako v spoločnosti postupovali, aký podporný systém vyvinuli, akými detskými chorobami prešli a kde sú v ZSE dnes.

 

10:30 - 11:00Kávová prestávka – občerstvenie 

 

11:00 – 11:30Riadenie výkonu:  brzda, alebo akcelerátor výkonu firmy?

Peter Lieskovský, CEO, INSIDE HCS Human Capital Solution  

 • Performance  management  - “Achilova päta “ riadenia  ľudského kapitálu 
 • Je teda PM brzdou, alebo  akcelerátorom výkonu firmy?
 • Existujú efektívne alternatívy k súčasnému konceptu PM?
 • Môže koncept PM fungovať aj v nie ideálnom svete?

    

11:30 – 12:00 | Psychodiagnostika ako prediktor pracovného výkonu 

Jaroslav Duspiva, Country manager CZ a Radovan Ocsovay,Managing Partner, Access Assessment s.r.o.
čo je objektívne hodnotenie (porovnanie diagnostiky s bežnými výberovými nástrojmi)?

 • aké faktory ovplyvňujú pracovný výkon a ako sa dajú diagnosticky merať?
 • existujú osobnostné črty, ktoré majú najväčší vplyv na budúci výkon zamestnanca?
 • ukážka online diagnostického profilu TalentQ

 

 

 

12:00 – 13:00 | Panelová diskusia - „Pýtame sa tých, čo nás riadia“ 
Jana Bogyoová - Plant Manager, Reydel Automotive Slovakia, s.r.o.
Daniela Petríková - Plant Manager, Lear Corporation Seating Slovakia  
               
Marek Štrpka - Generálny riaditeľ, SSE - Distribúcia, a.s.
Peter Lieskovský - CEO, INSIDE HCS Human Capital Solution  

Kedy HR prináša najvyššiu hodnotu v procese odmeňovania, motivácie a riadenia výkonu?
Ako v prípade týchto procesov rola HR ovplyvňuje/ môže ovplyvňovať biznis?
Čo má robiť HR a čo líniový manažér v procese odmeňovania, motivácie a riadenia výkonu?
Kedy budu línioví manažéri spokojní s HR podporou?
...že to znie príliš vážne a málo sexi? Príďte sa pozrieť, ako sa dve krásne mladé dámy a dvaja skúsení páni s týmito otázkami popasujú...

 

 

13:00 – 14:00Prestávka – spoločný obed, ... 

 

14:00 – 17:10 | VYBRALI SME PRE VÁS: WORKSHOPY

 

15:20 – 15:50Kávová prestávka – občerstvenie

 

14:00 – 15:20 opakovanie 15:50 – 17:10 | Workshop  1 „Sebaodmeňovanie“ v zamestnaní 
Dagmar Zukalová, Zukalová – Advokátska kancelária, s.r.o.  
Workshop bude zameraný na objasnenie problémov v pracovnoprávnej oblasti spojených s podvodným konaním (sebaodmeňovaním) zamestnancov na pracovisku. Na prípadovej štúdii si ukážeme zložitosť takýchto prípadov, ktoré si veľakrát vyžadujú zapojiť do ich riešenia aj orgány mimo pracoviska, napríklad políciu. V záverečnej diskusii posúdime navrhované riešenia účastníkov a zhrnieme kľúčové a nevyhnutné kroky pri riešení takéhoto konania zamestnanca na pracovisku alebo aj súdnou cestou.   

 

14:00 – 15:20 opakovanie 15:50 – 17:10 | Workshop 2 Odmeňovanie pre vyšší výkon alebo Keď je potrebné zlepšiť procesy odmeňovania a riadenia výkonnosti... 
Peter Lackó, Senior manager, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Prostredníctvom prípadovej štúdie budete mať možnosť definovať konkrétne zmeny v súčasnom systéme odmeňovania a riadenia výkonnosti jednej spoločnosti, aby došlo k zlepšeniu výsledkov. 

 • Porovnania celkového odmeňovania s trhom a ich význam
 • Nastavenie variabilných zložiek odmeňovania a ich súlad s výkonom firmy
 • Výber vhodných ukazovateľov pre variabilné odmeňovanie
 • Stanovenie výkonu manažérmi, vedúcimi a ich finálne hodnotenie
 • Implementácia zmien vo vnútri spoločnosti

 

14:00 – 15:20 opakovanie 15:50 – 17:10 | Workshop 3  Myšlienkové mapy v projektoch.
Vladimír Homoľa, Kariérový koučing s.r.o.

Uvedenie účastníkov do problematiky myšlienkových máp tak, ako ich vypracoval a ako ich odporúča vytvárať ich autor, Tony Buzan. Praktické použitie myšlienkovej mapy v prípravnej fáze projektu – modelová situácia- aktívne zapojenie účastníkov. Prezentovanie prípravnej fázy pomocou myšlienkovej mapy v iMindMap8.

 

 

15:50 – 17:10Workshop  1 + 2 + 3

    

17:10 – 19:00Voľný relax 

alebo pre tých,  ktorí ešte nemajú dosť...

 

17:10 – 18:00 | Zdravá firma – alternatívny pohľad na firmu ako jeden systém

Helena Ballová a Mingquan Shi, Dr.Firma​ 

Vo firme s vysokou úrovňou „zdravia“, je výmena zamestnancov nízka a motivácia vysoká. 
Každá firma je systém skladajúci sa z mnohých subsystémov, ktoré na seba vzájomne reagujú, čím vzniká dynamika v rámci firmy. Práve táto dynamika spája jednotlivé prvky systému ako sú pracovné pozície, oddelenia, ľudia, produkty a pod.  Keď dynamiku systému dokážeme zviditeľniť, vieme ju diagnostikovať a cielene s ňou pracovať. 

 • Aké sú základné princípy udržania zdravej firmy? 
 • Čo vplýva na zdravie firmy? 
 • Ako vieme prispieť k zdraviu firmy?

 

19:00Spoločná večera a možnosť pokračovať neformálne

 


  

24.APRÍL 2015 (PIATOK)


 

08:45 – 09:00Ako benefity môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov

Nora Čechmánková, Ján Beťko​, Union zdravotná poisťovňa

 

09:00 – 09:30Ako ciele ovplyvňujú správanie zamestnancov v pracovnom procese – praktické skúsenosti s revíziou odmeňovacieho systému       

Dina Gubricová, HR Manager, Reydel Automotive Slovakia, s.r.o.    

 • Kedy je správny čas na zmenu?
 • Ako stanoviť  motivujúce ciele?
 • Prvé výsledky: funguje to?

 

09:30 - 10:00 |  Projekt STRÁŽNY ANJEL 

Ivana Keyzlarová, HR Director, Mondi SCP, a.s.

Chceme, aby naši zamestnanci : 
1.    NEBOLI K OKOLIU ĽAHOSTAJNÍ
2.    ROZOZNÁVALI A UPOZORŇOVALI NA NEBEZPEČNÉ  SPRÁVANIE
3.    NEZIŠTNE POMÁHALI
4.    BOLI HRDÍ, ŽE PRACUJÚ V MONDI SCP   
 

    

10:00 – 10:30 | Keď je stresu príliš...

Eva Klimová, Pracovný psychológ 
 • ako sa prejavuje zvýšená záťaž a požiadavky na neustále zvyšovanie výkonu u zamestnancov v ich prežívaní a správaní
 • aké pozitívne a negatívne kompenzačné mechanizmy na vyváženie zvyšujúcej sa záťaže zamestnanci využívajú
 • aké preventívne opatrenia a podporné programy na kompenzáciu záťaže a stresu u zamestnancov môže ponúknuť organizácia 
 

 

10:30 – 11:00Kávová prestávka – občerstvenie

11:00 – 11:30 | Riadenie výkonu a odmeňovania v ázijskom podaní alebo Stret kultúr v personalistike 
Petr Šamalík - HR Director, LG Electronics CZ s.r.o

 • Kultúrne odlišnosti a ako im rozumieť 
 • Rola personalistu v multikultúrnom prostredí
 • Platnosť Maslowovej pyramídy (áno či nie)
 • Ako si zachovať vnútornú integritu (vrátane zdravého rozumu a životných hodnôt)

    

11:30 - 12:00Rodičov a šéfa si nevyberieš alebo ako motivovať k dodržiavaniu „Domového poriadku“

Ivan Baranec, HR Director, Dr. Max CZ

 • Prečo potrebujeme domový poriadok?
 • Ako presvedčíme ostatných?
 • Mám domový poriadok... a čo s ním?
 • Jedno zhnité jablko pokazí celu misu
 • Kedy "mám hotovo"?    

 

12:00 – 12:30ZÁVER a vyhodnotenie konferencie

 

12:30 – 13:30Spoločný obed 

   

Hlavní partneri
Partneri