Odborný webinár: Skončenie pracovného pomeru

5. december 2023 |14:30 – 16:00  | WEBINÁR 

 

Prinášame vám štvrtý zo série siedmich pripravovaných webinárov, v ktorých sa budeme venovať pracovno-právnej časti HR agendy.


Webinárom vás prevedú:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária a

Zuzana BOOROVÁ, HR manager, vedúca HRcomm klubu ZÁPAD

 

Čomu sa budeme venovať počas webinára?

  • formy skončenia pracovného pomeru 
  • dôvody a formálne náležitosti výpovede zo strany zamestnávateľa
  • osobitné požiadavky na výpoveď z dôvodu organizačných zmien  
  • povinnosti zamestnávateľa pri a po skončení pracovného pomeru
  • nároky zamestnanca pri skončení a po skončení pracovného pomeru 
  • nároky zamestnanca z neplatného skončenia pracovného pomeru ​​​

 

Rozsah: 1,5 hod (14:30 – 16:00)

Platforma: ZOOM


Uzávierka prihlášok: 4. december 2023 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm / 1 účastník 25,- EUR (Zoznam členov TU)
  Poplatok je oslobodený od dane podľa § 32 zákona o DPH.
Základný poplatok / 1 účastník 50,- EUR + DPH (HRcomm je platcom DPH)
Študenti a pedagógovia VŠ ZDARMA


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám bude vystavená faktúra. HRcomm je platcom DPH (neplatí pre členov HRcomm podľa § 32 zákona o DPH). Ako variabilný symbol, prosím, uveďte číslo faktúry. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

 

 

 

V prípade problémov s prihlásením sa cez button "PRIHLÁŠKA" nás neváhajte kontaktovať na hrcomm@hrcomm.sk.

 

Ak sa podujatia nemôžete zúčastniť, kontaktujte nás prosím vopred e-mailom,

v opačnom prípade Vám bude vystavená faktúra na úhradu účastníckeho poplatku.