Well-being week with HRcomm: Why mental health awareness is important for leadership?

Why mental health awareness is important for leadership?

24. - 26. november 2020 (14:00 - 16:00 hod, online)

 

Zdravie a duševná pohoda zamestnancov sú v súčasnosti prioritou mnohých zamestnávateľov. Maximálna pozornosť firiem zameraná na otázky fyzickej, psychickej, sociálnej či finančnej pohody zamestnancov už nie je žiadnym prekvapením. Mnohí zamestnávatelia sa snažia implementovať a rozvíjať stratégiu zdravého fungovania aj v tomto neustále sa meniacom prostredí plnom stimulov a výziev. Nielen ekonomické výzvy sú každodennou samozrejmosťou, ale už sú to aj meniace sa potreby a požiadavky viacgeneračnej pracovnej sily a snaha o zvyšovanie angažovanosti zamestnancov. To všetko ide ruka v ruke s rastúcim uvedomovaním si firiem, že hrajú dôležitú úlohu pri edukovaní a naprávaní často nie najzdravších návykov a životného štýlu svojich zamestnancov.

 

Stratégia zdravého životného štýlu sa stáva nevyhnutnou súčasťou celkovej firemnej stratégie. Na základe overenej štúdie (Mental Health Foundation UK) je zrejmé, že kritická väčšina zamestnancov, ktorí sa na pracovisku cítia byť pod stresom a preťažení, nie sú schopní sa s tým vysporiadať.

 

Následkom súčasnej situácie a pretrvávajúceho tlaku, ktorý je na nás vyvíjaný, je zvýšený stres. Staviame sa k nemu rôzne, no v konečnom dôsledku môže mať vplyv na pracovný výkon, zdravie, duševnú a emocionálnu pohodu. Aj z toho dôvodu veľa spoločností využíva Employee Assistance Program, prostredníctvom ktorého svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom poskytujú podporu v kritických životných situáciách.