Poďte sa s nami pozrieť na to, ako to robia kolegovia od vedľa

Milí priatelia, 

 

rok 2024 má prvé mesiace za sebou a slnečné lúče už naznačujú, že jar nám predsa len prináša viac tepla a z preberajúcej sa prírody pravdepodobne mnohí tešíme. 

 

Tak, ako ste možno aj u vás vo firmách sfinalizovali termíny projektov a aktivít na tento rok, aj my v tíme HRcomm sme behom prvých mesiacov sfinalizovali termíny mnohých, zaujímavých eventov, ktoré nás spoločne tento rok čakajú. Postupne sa budete dozvedať prostredníctvom Newslettrov, ale aj sociálnych sietí, aké konferencie, aktivity, ale aj partnerské projekty a spolupráce nás čakajú a prezradím, že sa je na čo tešiť. :) Mnohé z nich už nájdete v kalendári podujatí na webe HRcomm alebo v aplikácii HRcommAPP.

 

Jednou z inšpiratívnych aktivít, ktorá má už trvale výbornú odozvu je aj ocenenie HR Inšpirácia, ktoré nás o chvíľu čaká.

 

V rámci tohto podujatia budeme oceňovať prínos, ktorý do komunity prinášate aj vy. Pripomeňme si teda, o čom tento projekt je.

Hlavný zámer ocenenia HR Inšpirácia je vytvoriť priestor pre zdieľanie a podporu inovatívnych, zaujímavých alebo aj bežných, no funkčných riešení v oblasti HR, ktoré sa vďaka tomuto podujatiu stávajú zdrojom inšpirácií pre ostatných kolegov na trhu. 


Thomas A. Edison vraj kedysi dávno povedal: „Inšpirácia je 1% geniality, no 99% potu.“ Nemáme ambíciu meniť historicky % tohto jeho tvrdenia, ale máme aj na základe minulých ročníkov celkom dobrý dôvod si myslieť,  že to 1% sa vďaka skupinovému zdieľaniu môže výrazne zvýšiť. :)

 

Skupinová platforma, kde sa behom krátkeho času môžu mnohí nadšenci HR, vzdelávania a rozvoja dozvedieť, ako fungujú iné tímy a aké prínosné myšlienky sa im podarilo premeniť na úspešné projekty má aj tento rok zámer oceniť tie najzaujímavejšie.

Dve ocenenia (Cena CEO a Cena verejnosti) vytvoria priestor na verejné vyzdvihnutie práce tímov HR. Áno, stále platí - robíme to pre vás a to, že vás ocení porota a kolegovia z trhu dáva aj kolegom vo vnútri vašich firiem signál, akú dôležitú pridanú hodnotu im prinášate, aj keď je možno niekedy menej viditeľná. 
Je už v rámci mnohých komunít bežné, že zdieľanie je vítané, ale predsa len je ešte menej zaužívané, že vám niekto predstaví komplexnejšie celý, vnútro-firemný projekt. HR tímy predstavujú v rámci ocenienia HR Inšpirácia ciele, štruktúru projektu, výsledky aj dosah projektu na firemnú kultúru a tie kreatívnejšie aj reakcie ich kolegov vo firme.

 

Z minulých ročníkov vieme, že nie každý projekt má úplne tú najinovatívnejšiu myšlienku, ale určite stojí za to prihlásiť aj projekty, ktoré sa vám možno zdajú známe, ale vy už teraz viete, aké významné boli pre vašu firmu a ľudí v nej. Ideálne, ak už viete zhodnotiť, nejakým spôsobom zmerať alebo definovať prínos vášho projektu. Na čokoľvek, na čo ste v tímoch HR hrdí stojí za to, aby ste o tom dali vedieť svetu. 


Čas nám neúprosne beží, a preto je dobré si pripomenúť, že uzatvorenie nominácií je už čoskoro, a to 31.3.2024.

 

Nechajte sa teda pozvať do iných HR kuchýň a poďte sa pozrieť s nami na to, ako to robia kolegovia od vedľa. 

 

Budeme sa na vás tešiť nielen pri ocenení HR Inšpirácia, ale aj pri mnohých iných aktivitách HRcomm.

 

 

Ľubica Takáčová
Členka predstavenstva HRcomm