AKO SA DÁ ĽAHKO A RÝCHLO DOSTAŤ DO "HR KUCHÝŇ" INÝCH SPOLOČNOSTÍ?

Tento rok organizujeme už piaty ročník ocenenia výnimočných projektov inovatívneho riešenia v oblasti HR – Ocenenie HR inšpirácia. 
Čo to znamená? Rôzne spoločnosti sa podelia a zozdieľajú svoje "THE BEST" v HR oblasti, a tak inšpirujú a motivujú ďalšie spoločnosti. Ide o tú najľahšiu a najrýchlejšiu cestu do HR kuchýň rôznych spoločností.

 
Porozprávali sme sa so zástupkyňami víťazných spoločností z minulého ročníka, Zlaticou Bartíkovou zo spoločnosti Volkswagen Slovakia (Cena CEO´s 2023 za projekt Vzdelávanie zamestnancov v oblasti diverzity a inklúzie prostredníctvom virtuálnej reality) a Viktóriou Matlákovou zo spoločnosti Henkel Slovensko (Cena HR verejnosti 2023 za projekt Henkel Slovensko Ladies Club), ako hodnotia ocenenie, čo pre nich znamená minuloročné víťazstvo a či by odporučili kolegom z iných spoločností prihlásiť svoje projekty do ocenenia.

 

Prečo ste sa minulý rok rozhodli prihlásiť do Ocenenia HR inšpirácia?
Zlatica: „Naším hlavným dôvodom prihlásenia bolo, že náš projekt „Vzdelávanie zamestnancov v oblasti diverzity a inklúzie prostredníctvom virtuálnej reality" považujeme skutočne za jedinečný a inovatívny. Chceli sme ho predstaviť kolegom z rovnakej branže, zdieľať našu skúsenosť prostredníctvom videa z workshopu a v neposlednom rade ich inšpirovať, pretože je aplikovateľný v každej spoločnosti. Teší nás, že to vyšlo a projekt zarezonoval nielen medzi našimi zamestnancami, ale jeho úspech prekročil aj brány nášho závodu.“
Viktória: „Som súčasťou skvelého HR tímu a práve môj tím sa rozhodol nominovať Henkel Slovensko Ladies Club do Ocenenia HR inšpirácia 2023.“

 

Foto: Víťazi Ocenenia HR inšpirácia 2023 so zástupkyňami HRcomm a porotcami Ceny CEO´s 2023.

 

Kde vidíte najväčšiu pridanú hodnotu Ocenenia HR inšpirácia?
Zlatica: „Ocenenie HR inšpirácia podporuje tvorbu inovatívnych projektov v oblasti ľudských zdrojov, ktoré slúžia ako motivácia a inšpirácia pre ostatné spoločnosti. Stretnúť sa takto na jednom krásnom mieste so skvelou atmosférou toľkých kolegov z HR branže je nielen mimoriadne príjemné, ale aj prínosné. Sme presvedčení, že každý zo zúčastnených načerpal nápady a tipy ako profesionálne a ľudsky rásť.“
Viktória: „Za hlavnú pridanú hodnotu ocenenia považujem možnosť spoločností vzájomne sa motivovať a podporiť na ceste k napredovaniu človečiny v praxi. Takáto motivácia HR profesionálov dokáže posilniť komunitu, priniesť inovatívne riešenia do nášho odboru i zlepšiť spoluprácu medzi spoločnosťami.“

 

Čo vám priniesla účasť v Ocenení HR inšpirácia okrem samotnej výhry?
Zlatica: „V prvom rade obrovskú radosť z udelenia ceny „Cena CEO´s 2023“ od nezávislej odbornej komisie. Vnímame ho aké veľké uznanie, ktoré našej práci vyjadrili generálni riaditelia z iných spoločností a ktoré nás motivuje k ďalšej práci. Zároveň nám účasť na súťaži umožnila spoznať nových, motivovaných kolegov z HR branže a inšpirovať sa ich skvelými projektami. Už dnes vieme, že si mnohé myšlienky chceme preniesť aj do nášho VW sveta.“
Viktória: „Vďaka účasti v HR inšpirácii som mala možnosť nahliadnuť do inšpiratívnych projektov našej komunity a načerpať cenné skúsenosti ostatných spoločností.“

 

Foto: Zástupcovia spoločnosti Volkswagen Slovakia (víťaz Ceny CEO´s 2023)

 

Čo pre Vás znamená toto víťazstvo?
Zlatica: „Veľmi veľa. :) Sme radi, že práve náš projekt „Vzdelávanie zamestnancov v oblasti diverzity a inklúzie prostredníctvom virtuálnej reality" vyhral toto ocenenie. Pre nás je výnimočný tým, že sa zameriava na odbúravanie stále pretrvávajúcich nezmyselných predsudkov, ako aj na porozumenie sveta nepočujúcich. Poukazuje na spoluprácu so sluchovo znevýhodnenými kolegyňami a kolegami, poskytuje ďalší priestor pre podporu a rozvoj rôznorodého pracovného prostredia v našej spoločnosti. Toto ocenenie nás posúva vpred s veľkou pokorou. Teší nás, že v spolupráci s EDUMA, n.o. aspoň malou mierou prispievame k vytváraniu lepšieho sveta.“
Viktória: „Počas bežného pracovného týždňa nie je veľa priestoru na to, aby sme v pokoji uvažovali nad našou bežnou činnosťou a hodnotili jej prínos. Tento moment u mňa nastal až pri nominácii na Ocenenie HR inšpirácia 2023.
Cena HR verejnosti pre mňa znamená veľmi veľa. Vážim si toto ocenenie, nakoľko reflektuje význam nášho projektu a oceňuje jeho hodnoty. Zároveň som nesmierne šťastná, že sme mohli prostredníctvom tohto ocenenia inšpirovať ostatné spoločnosti a poukázať na potrebu cielenej starostlivosti o zamestnancov.“

 

Foto: Zástupkyne spoločnosti Henkel Slovensko (víťaz Ceny HR verejnosti 2023)

 

Odporučili by ste svojim kolegom z iných spoločností zapojiť sa do ocenenia?
Zlatica: „Určite áno. Ak máte pocit, že ste dokázali niečo výnimočné a inovatívne, niečo o čom si myslíte, že čo si zaslúži pozornosť verejnosti, alebo môžete niekoho Vašim projektom inšpirovať a motivovať – neváhajte a prihláste sa! Zviditeľnite Váš zaujímavý projekt, Vašu prácu a Vašu spoločnosť! Stretnete množstvo múdrych a inšpiratívnych ľudí z vlastnej branže, budete mať možnosť zdieľať nápady a skúsenosti s inými odborníkmi z oblasti HR.“
Viktória: „Všetkým spoločnostiam by som jednoznačne odporučila nominovať svoje projekty do ocenenia. Zapojenie inšpiratívnych projektov podporuje napredovanie činnosti ostatných spoločností, ale tiež motivuje samotných autorov projektov a oceňuje ich prácu.“

 

Ak ste sa práve rozhodli prihlásiť aj Váš projekt do ocenenia HR inšpirácia, všetky potrebné informácie nájdete na www.hrinspiracia.sk.