ČLÁNKY

Spoločnosti v regióne strednej a východnej Európy s vysokou mierou motivovanosti dosahujú lepšie obchodné výsledky, hovorí Aon Hewitt...

 >>

V Bratislave, v priestoroch členskej spoločnosti die Berater Slovensko sa dňa 21. novembra 2012 konalo 18. riadne Valné zhromaždenie (18. RVZ)...

 >>

Dňa 26.10.2012 organizovalo Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v spolupráci so Západoslovenskou energetikou (ZSE) workshop na tému bližšieho...

 >>

Dňa 10. októbra 2012 zorganizovalo Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov interaktívny seminár venovaný pracovnému času a prestávkam v práci...

 >>

Dňa 25. októbra 2012 schválila NR SR na 8. schôdzi návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/ 2001 Z.z. Zákonník práce...

 >>

V Bratislave dňa 25. 09. 2012 na TREND konferencii Personálny manažment 2012, ktorú organizuje týždenník TREND v spolupráci so Združením pre riadenie...

 >>
   
1 | 11 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39