ČLÁNKY

Spolupráca so školami v praxi

 >>

Témou tohto diskusného fóra, ktoré sa konalo 14.2.2013 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR, bolo kolektívne vyjednávanie a tiež výmena...

 >>

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní od 1.1. 2013...

 >>

Spoločnosti v regióne strednej a východnej Európy s vysokou mierou motivovanosti dosahujú lepšie obchodné výsledky, hovorí Aon Hewitt...

 >>

V Bratislave, v priestoroch členskej spoločnosti die Berater Slovensko sa dňa 21. novembra 2012 konalo 18. riadne Valné zhromaždenie (18. RVZ)...

 >>
   
1 | 12 | 22 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 43