ČLÁNKY

Priznám sa, táto akcia Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov je mojou srdcovou záležitosťou. Nielen preto, že som mal tú česť byť pri jej zrode niekedy pred jedenástimi rokmi...

 >>

MPSVR SR predložilo (8.3.11) na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a doĺňa zákon č. 311/2011 Z.z...

 >>

Leadership, Efektivita, Inovácie. Čo už máme a čo potrebuje biznis na Slovensku? O tom bude TREND konferencia Personálny manžment 2011

 >>

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (16.9.2010) predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 311/2001...

 >>

"všehochuť" pre firemných "vzdelávačov"

 >>
   
1 | 11 | 21 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41