ČLÁNKY

V Bratislave dňa 18. 10. 2011 boli na TREND konferencii Personálny manažment 2011 slávnostne vyhlásení víťazi slovenskej ceny za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold 2011...

 >>

Katalóg Education je určený manažérom (vrcholovým aj líniovým) a personálnym manažérom) a pomáha zvyšovať záujem o vzdelávanie vo firmách...

 >>

MPSVR SR a Národný inšpektorát práce pripravili k novele Zákonníka práce sériu bezplatných dvojdňových prednášok...

 >>

Priznám sa, táto akcia Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov je mojou srdcovou záležitosťou. Nielen preto, že som mal tú česť byť pri jej zrode niekedy pred jedenástimi rokmi...

 >>
   
1 | 11 | 22 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42