ČLÁNKY

Leadership, Efektivita, Inovácie. Čo už máme a čo potrebuje biznis na Slovensku? O tom bude TREND konferencia Personálny manžment 2011

 >>

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (16.9.2010) predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 311/2001...

 >>

"všehochuť" pre firemných "vzdelávačov"

 >>

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 7 ods. 9 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zverejnilo návrh na rozšírenie záväznosti ...

 >>

Ako najlepší manažéri využívajú oceňovanie, aby angažovali svojich ľudí, udržali talenty a zrýchlili výkon...

 >>

MOTIVÁCIA A ODMEŇOVANIE 2010 - 10. celoslovenské stretnutie (nielen) personálnych manažérov...

 >>
   
1 | 11 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42