ČLÁNKY

Biznis je o ľuďoch: Zákazník - zamestnanec - zamestnávateľ

 >>

Uprostred mája sa pod Tatrami opäť stretli personálni manažéri, tento rok na svojom 9. stretnutí. Už pri príchode bolo zjavné, že„ niečo je iné ako zvyčajne“...

 >>

Pod týmto názvom sa uskutočnilo dňa 19. marca 2009 pracovné stretnutie Východoslovenského regionálneho klubu (VsRK) členov Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov...

 >>

Ako riešiť dopady hospodárskej krízy vo firme

 >>
   
1 | 11 | 22 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42