Carmeuse Slovakia, s.r.o.

Sektor: Výroba

Regionálne kluby: HRcomm klub VÝCHOD

Domovská stránka: www.carmeuse.com

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Výroba produktov z vápna a vápenca.

 

Spoločnosť Carmeuse začínala ako malý rodinný podnik v Belgicku. Dnes sme globálnou spoločnosťou, poskytujúcou materiály a služby, so základným podnikaním v oblastiach ťažby, vybavenia a technických riešení. Našimi výrobkami na báze nerastov a integrovanými službami ovplyvňujeme každodenný život. Už viac ako 160 rokov budujeme naše podnikanie na dôvere a férovosti. Spolupracujeme s ľuďmi, ktorým poskytujeme naše služby - s našimi zákazníkmi, komunitami a zamestnancami.