fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Chopok Nr. 1 / 2022: Diverzita a Inklúzia - kvóty, smernice či kľúčová téma budúcnosti firiem a našej spoločnosti?

1. DEŇ │ 26. MÁJ 2022 (štvrtok)

 

8:30 - 9:20 Registrácia účastníkov
   
09:20 – 09:30 

OTVORENIE KONFERENCIE

 

moderátori konferencie: 

Ľudmila GUERIN │ Prezidentka HRcomm; CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change, PwC

Jaroslav GRYGAR │Viceprezident HRcomm; Senior Manažér HR a WEEC, Whirlpool Corporation

   
09:30 – 10:10
Diverzita pod povrchom
Ivana VAGASKÁ │ Výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a senior programová manažérka Nadácie Pontis
 
Rôznorodosť na pracovisku prináša výhody, avšak len za podmienky, že sa s ňou pracuje správne. Inkluzívne pracovisko nedefinuje (len) vysoké zastúpenie znevýhodnených skupín, ale omnoho viac. Na čo by firma či organizácia nemala na svojej ceste podpory diverzity a inklúzie zabúdať? A čomu sa naopak radšej vyhnúť? Ivana poskytne prehľad základných odporúčaní pre tých, ktorí nechcú v tejto téme kĺzať po povrchu.
   
10:10 – 10:50  

Rovnakosť nás ničí

Lucia PAŠKOVÁ │Strategy, Vision, Founding Partner, CURADEN Slovakia

 

 • Očaril vás človek s postihnutím? 
 • Sú ženy na materskej menej efektívne?
 • Poznáte frajera vášho kolegu? 
 • Čo sa vedia starší naučiť od mladších - a naopak?
   
10:50 – 11:20 Coffee break
   
11:20 – 12:00

Diverzita a inklúzia vo firme: Na koho to hodiť?

Rado REMÁK │ Team Lead HR Business Partners, Henkel Slovensko

 

 • Môže to ísť od zamestnancov samo? (bottom up princíp) – Zamestnanecká pracovná skupina a konkrétne iniciatívy.
 • Podpora je základ (top down) - top manažment ako sponzor, Charta Diverzity – vytvorenie záväzku a zdroj inšpirácie, D&I ako KPI).
 • A čo teda HR? (HR ako ambasádor, aktívna účasť a záujem na D&I, úprava smerníc a otvorenie benefitov).
 • Prekážky na ceste (ego, predsudky, hejty) a sila spoločnosti.
   
12:00 – 12:40

Index diverzity ako motivačný nástroj seba hodnotenia

Oľga PIETRUCHOVÁ​ │ Hlavná štátna radkyňa, Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR

 

Diverzita na pracovisku už nie je novinkou, ale nevyhnutnosťou. Ako však prakticky podporovať a odmerať úroveň diverzity vo firme? V prezentácii predstavím prakticky nástroj na meranie, tzv. Index diverzity, ktorý umožňuje nielen vyhodnotiť konkrétne opatrenia implementované vo vašej firme, ale poskytne aj inšpiráciu pre prijímanie rôznych inovatívnych iniciatív pre podporu nediskriminujúceho a priateľského pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne. 

   
12:40 – 14:10 Obed
   
14:10 – 15:10
PANELOVÁ DISKUSIA
 
DIVERZITA a INKLÚZIA - kvóty, smernice či kľúčová téma budúcnosti firiem a našej spoločnosti? A ako to reálne je?
 
moderátorka:
Ľudmila GUERIN │ Prezidentka HRcomm; CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change, PwC
hostia:
Martin KURUC │ Generálny riaditeľ, Tesco na Slovensku
Michal MAJOR │ Generálny riaditeľ, Whirlpool Slovakia
Juraj JURČÍK │ Obchodný riaditeľ pre Slovensko, Generali Poisťovňa
 
Adresné príklady osvedčených postupov a inovatívnych programov na zlepšenie rovnosti na pracovisku.
   
15:10 – 15:50
Zapínanie farieb dúhy - ako a prečo sme v Accenture zavádzali podporu pre LGBTI+ ľudí
Richard HARGAŠ │ Riaditeľ lokálnej divízie Technology, Accenture
   
od 15:50 Voľný program (čas na wellness, prechádzku)
   
19:00 – 21:00 Večera
   
od 21:00 Večerný networking

2. DEŇ │ 27. MÁJ 2022 (piatok)

 

9:30 -  9:50
Od slov, k činom!​
Marián LIGDA │ Parahokejista
 
 • Ľudia po úrazoch, ako začať opäť žiť, rodina, priatelia a spoločnosť. 
 • Čo ponúka systém a ako sa odraziť po úraze? Kam smerovať svoju energiu a čas? 
 • Ako sa začleniť do spoločnosti, práca, bezbariérovosť v zamestnaní a pracovné prostredie. 
 • Šport, záľuby, koníčky a vzdelávanie.
   
9:50 - 10:30
Diverzita a duševné zdravie
Andrej VRŠANSKÝ │ Výkonný riaditeľ, Liga za duševné zdravie SR
 
 • Je diverzita následkom alebo príčinou pracovného prostredia podporujúce duševné zdravie?
 • Aký má vplyv kultúra pracovného prostredia na duševné zdravie?
 • Kde začína a kde končí úloha zamestnávateľa pri starostlivosti o duševné zdravie zamestnancov?
 • Zmeniť kultúru v kontexte duševného zdravia je veľmi ťažké. Ako na to?
   
10:30 - 11:00 Coffee break
   
11:00 - 11:40
Zaostrené na ženy – čo nás naučilo 10 rokov spolupráce so slovenským IT trhom
Ivana HALPERT I Ľudia a Stratégia, Aj Ty v IT
 
Cieľom príspevku je podeliť sa o skúsenosti z nášho 10-ročného pôsobenia na slovenskom IT trhu. Prezentácia bude zameraná na prípady dobrej praxe (čo funguje a prečo) a tiež slepé uličky (čo nefunguje a prečo) v oblasti vzdelávania, zamestnávania a kariérneho uplatňovania žien v slovenskom IT.
   
11:40 - 12:20
IKEA za bezpečný domov (Firmy v boji proti násiliu na ženách)
Roman BOJKO │ Equality, Diversity & Inclusion Leader, IKEA Czech Republic, Hungary, Slovakia
 
 • Prečo je dôležité hovoriť a aký má dopad na zamestnankyne?
 • Čo môžu zamestnávatelia robiť a aké sú zásady tvorby vnútrofiremnej politiky?
 • Kde začať a kam smerovať?
 • Ako to môže vyzerať v praxi na príklade IKEA?
 
12:20 - 12:30
ZÁVEREČNÉ SLOVO
Miroslava RYCHTÁRECHOVÁ │Členka predstavenstva HRcomm; Head of Country People Manager, Tesco Stores SR
Jaroslav GRYGAR │Viceprezident HRcomm; Senior Manažér HR a WEEC, Whirlpool Corporation
   
12:30 - 12:40 TOMBOLA A UKONČENIE KONFERENCIE
   
12:40  – 13:40 Obed

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe podujatia.