Konferencia Chopok Nr. 2/2022: Well-being v rozbúrenom mori zmien

1. DEŇ │ 20. OKTÓBER 2022 (štvrtok)

 

8:30 - 9:10 Registrácia účastníkov
   
09:10 – 09:20 

OTVORENIE KONFERENCIE

 

moderátori konferencie: 

Ľudmila GUERIN │ Prezidentka HRcomm; CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change, PwC

Michal BAČA │ Člen predstavenstva HRcomm; Psychológ

   
09:20 – 10:00
Well-being - HR "buzzword" či reálna potreba businessu?
Zuzana REĽOVSKÁ │ Leadership Coach & Organizational Consultant; Wellbeing Advisory
 
V posledných rokoch sme svedkami transformácie pracovného prostredia. Hybridný model práce, home office, či work-life integration prinášajú výzvy pre lídrov v každej krajine a odvetví biznisu. Well-being zamestnancov sa stáva kľúčovým faktorom úspechu, konkurenčnou výhodou firiem na trhu práce a je silným pilierom pri tvorení business stratégie. 
 •  Ako a prečo posunúť tému Well-being do strategickej diskusie?
 • Čo sa skrýva pod pojmom Workplace Well-being?
 • Aké sú trendy a “best practices”?
 • Kde začať a na čom stavať unikátnu Well-being stratégiu?
 •  Ako sa dá Well-being hodnotiť či merať?
   
10:00 – 10:40  

Well-being by trust
Je well-being programom alebo skôr prostredím a nastavením mysle?

Dragana SMOLOVIČ │ Head of HR and Organization; VÚB banka

 

Akú úlohu zohráva zamestnávateľ pre wellbeing? Stačí, ak ponúkne najmodernejší well-being program? Ako sa globálny prístup pretransformoval na systém, kde plne rešpektujeme individualitu a čo má dôvera spoločné s úspešnou implementáciou? 

   
10:40 – 11:10 Coffee break
   
11:10 – 12:10

PANELOVÁ DISKUSIA:

 

Ako vybudovať odolný a angažovaný tím, ktorý zvláda nápor dnešnej doby?

Igor TÓTH │ CEO; O2 Slovakia 

Jozef SZABO │ Generálny riaditeľ; TOI TOI & DIXI    

Andrej VICENÍK │ Člen predstavenstva a vrchný riaditeľ divízie Firemné bankovníctvo a predseda dozornej rady VÚB Operating Leasing; VÚB banka 

   
12:10 – 12:50

„Osamelé výkriky do tmy“ – Well-being očami zamestnancov
Dlhodobé i aktuálne trendy na základe výskumu a dát z tisícov spoločností

Ján DEBNÁR │ Senior HR Consultant, CZ & SK market leader; Kincentric 

 

Kincentric, medzinárodná poradenská spoločnosť v oblasti HR, Vám predstaví (ne)tradičný pohľad na oblasť Well-beingu z úrovne každodennej reality samotných zamestnancov. Spoločne preskúmame:

 • Vývoj employee experience a kľučové vplyvy na zamestnanecký Well-being v posledných rokoch (napr. COVID, hybrid working, aktuálna geopolitická situácia atp.);
 • Aktuálne vnímanie Well-beingu zamestnancov v štyroch rovinách (fyzickej, duševnej, sociálnej, spirituálnej);
 • Trendy v tejto oblasti - novinky vs. dlhodobé stálice, vrátane špecifík rôznych demografických skupín.

Na záver si položíme otázku “Čo s tým?” a podelíme sa o odporúčania, tipy a inšpiráciu z trhu, ako Well-being ideálne riešiť a na čo sa zamerať. 

   
12:50 – 14:20 Obed
   
14:20 – 15:35
WORKSHOPY 1 - 3:
 

Dve strany mince – well-being v hybride

Martina GEORGIEVOVÁ  Senior Consultant and Trainer; DEVELOR Slovakia

 

Zdravie, či výkon? Práca z domu, či z kancelárie? Direktívne nariadiť pravidlá alebo to nechať na autonómiu tímu? Podobné dilemy rieši aktuálne veľa manažérov. Na našom workshope si môžete vyskúšať techniku POLARITY MANAŽMENTU. V rámci hybridného fungovania bude výzva vytvoriť skutočne inkluzívne prostredie pre všetky možnosti, ktoré hybrid prináša. Skupinkovanie ľudí na „pro office“ a „pro home“ môže prinášať zbytočné napätie do tímu. Cez cvičenie zmapovania polarít môžete ľahšie nájsť stratégiu ako ľudí viac prepájať a ako udržiavať rovnováhu.

Obsah workshopu:  

 • Zmeny pracovného prostredia a zmeny lídershipu.
 • Najčastejšie mýty hybridnej spolupráce.
 • Kľúčová výzva fungovania hybridných tímov.
 • Polarity manažment ako technika umožňujúca systémový prístup.
 • Rôzne príklady polarít, ktoré potrebuje manažér v hybride riešiť s dôrazom na duševné zdravie. 
   
 

Psychologické potreby ako prevencia stresu

Marián DUBJEL  │CEO, tréner PCM; MD Training & Consulting

Hynek GLOS CEO, Glos International Consulting; tréner PCM 

 

Odkiaľ teda môžu naši zamestnanci čerpať energiu?

 • Predstavíme 8 psychologických potrieb: Incident, Kontakt, Uznanie práce, Uznanie presvedčenia, Uznanie osoby, Uspokojenie zmyslov, Samotu.
 • Pomôžeme ich identifikovať u účastníkov.
 • Vyskúšame si príklady ako ich prakticky pozitívne dopĺňať.
 • Kľúčová myšlienka je prevencia – nehasiť požiare (nedorozumenia, konflikty), ale im predchádzať.
 • Ak totiž nemáme naplnené naše psychologické potreby pozitívnym spôsobom, každý máme svoj spôsob ako si ich nabíjame negatívne – prežívame stres a stresové správanie.
   
 

HR: Human Resources vs. Human Relations

Ako stabilizovať zamestnancov v náročných individuálnych situáciách?

Petra ŽILINČANOVÁ │CEO a spoluzakladateľka platformy ksebe.sk, Ksebe

Karol KLEINMANN │klinický psychológ a spoluzakladateľ platformy ksebe.sk, Ksebe

 

Organizácie sú tvorené zamestnancami, ale v prvom rade ľuďmi. Ako HR manažéri či lídri sa často ocitáme v úlohe "mini psychológa".
Na tomto workshope sa navzájom obohatíme na tému "ako pristupovať ku zamestnancom v náročných 1to1 situáciách?": 
 • Prečo a do akej miery balansovať prístup k 1to1 na výkon zameraný verzus vnímajúci zamestnanca holisticky - aj s tým, čo si do práce so sebou nosí. 
 • Zručnosti ako zachytiť a otvoriť zamestnanca, ktorý má problém - zahrať sa na "mini psychológa" a zároveň si ustrážiť svoje hranice. 
 • Krízová intervencia - ako identifikovať a naložiť s extrémnymi situáciami duševného zdravia. 
 • Ako vo firme môžeme systémovo podporiť zručnosti ľudského prístupu ku 1to1 bez straty výsledkov. 
   
15::35 – 15:45 Coffee break
   
15:45 – 17:00
WORKSHOPY 1 - 3 (opakovanie)
  Martina GEORGIEVOVÁ  Senior Consultant and Trainer; DEVELOR Slovakia
  Marián DUBJEL  │CEO, tréner PCM; MD Training & Consulting  
  Hynek GLOS CEO, Glos International Consulting; tréner PCM 
  Petra ŽILINČANOVÁ │zakladateľka platformy ksebe, Ksebe
  Karol KLEINMANN │klinický psychológ a spoluzakladateľ platformy ksebe.sk, Ksebe
   
17:15 – 18:15
BONUSOVÝ WORKSHOP:
Krátky exkurz do aktuálne prijatej novely Zákonníka práce 
JUDr. Dagmar Zukalová Členka predstavenstva HRcomm; Advokátka, Zukalová – Advokátska kancelária s.r.o.
 
„8 podstatných zmien v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.11.2022“
 1. Pracovná zmluva a jej náležitosti po novom
 2. Písomná informácia a podmienky jej platnosti
 3. Doručovanie a úložná lehota po novom 
 4. Zvýšenie ochrany vybraných skupín zamestnancov
 5. Otcovská dovolenka v ustanoveniach ZP 
 6. Zmeny pri skončení pracovného pomeru
 7. Dve nové práva odborovej organizácie a dve nové povinnosti zamestnávateľa
 8. Zmeny týkajúce sa náležitostí dohôd s „dohodármi“ 
   
od 17:15  Voľný program (čas na wellness, prechádzku, beh ...) 
   
19:00 – 21:00 Večera
   
od 21:00 Večerný networking

2. DEŇ │ 21. OKTÓBER 2022 (piatok)

 

9:30 -  9:50

Vnútorná rovnováha vo vrcholovom športe aj v každodennom živote.

Ako si udržiavať vnútornú rovnováhu vo vrcholovom športe, vo vrcholovom manažmente a v každodennom živote.

Martin CIBÁK │Bývalý hokejista, podnikateľ a filantrop
 
 • Ako regenerujem fyzicky a spirituálne;
 • Ako sa dá dostať do rovnováhy a ako sa tam udržiavať; 
 • Ako vplývať na zamestnancov.
   
9:50 - 10:30
Od výrobného pásu k well-beingu
Tomáš POTOČEK │ Vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou/hovorca; Kia Slovakia
 
Tak ako rozdielne sú potreby ľudí, rovnako rôznorodé musia byť aj cesty ich naplnenia.
 • Unikátny prístup pre každú skupinu zamestnancov
 • Spokojnosť doma = spokojnosť v práci
 • Just in time a just in sequence pre každého kolegu
   
10:30 - 11:00 Coffee break
   
11:00 - 11:40
Well-being program, ktorý naozaj funguje?
Maxim STRASHUN │ Learning and Development Leader Global Solutions & Services Group; Lenovo 
 
Aktuálne prieskumy spokojnosti zamestnancov poukazujú na rastúcu potrebu zamestnancov a manažérov na zdroje a pomoc zamerané na zlepšenie ich well-being. Pracujeme zväčša z domu, zhoršuje sa work-life balance a pracujeme viac hodín. Ako môžu spoločnosti a manažéri pomôcť zlepšiť well-being ich zamestnancov? Počas tejto praktickej prednášky sa dozviete:
 • Ako môžeme definovať well-being, jeho štruktúru, piliere a kľúčové aspekt...a ako ich vysvetliť manažérom a zamestnancom.
 • Ako sme vytvorili rozsiahly program well-being v EMEA.
 • Praktické kľúče k úspechu well-being programu, zamerané na získanie záujmu zamestnancov o program a súvisiace aktivity.
 • Čo môžu manažéri robiť, aby pomohli svojim zamestnancom cítiť sa lepšie, šťastnejšie a zlepšiť si životnú rovnováhu.
 • Praktické zdroje, kontakty a nápady pre organizovanie well-being programu vo vašej spoločnosti.
   
11:40 - 12:20
Výkon, zisk a mindfulness – ako to dať vo firme dohromady?
Ivo NOVOTNÝ │ Group HR Director; HOPI Holding
 
 • Je mindfulness esotéria alebo je založená na dôkazoch?
 • Ako si udržať mentálne zdravie?
 • Prečo firmy investujú do mindfulness tréningov?
 • Čo je potrebné urobiť, aby mal firemný mindfulness tréning šancu na úspech?
 
12:20 - 12:30
ZÁVEREČNÉ SLOVO

Ľudmila GUERIN │ Prezidentka HRcomm; CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change, PwC

Michal BAČA │ Člen predstavenstva HRcomm; Psychológ

   
12:30 - 12:45 TOMBOLA A UKONČENIE KONFERENCIE
   
12:45  – 13:45 Obed

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe podujatia.