Praktické koučovacie techniky a ukážky koučovacích prístupov pre HR - Interaktívny vzdelávací program pre HR manažérov

29. september 2015 – 12. apríl 2016 (vždy od 13.00 – 16.00)  
priestory Business Coaching College v River Parku, Dvořákovo nábrežie 4, 1. poschodie, Bratislava

 

HRcomm v spolupráci s ICF Slovak Chapter (International Couch Federation) pripravuje pre HR manažérov a špecialistov program, v ktorom budete mať možnosť spoznať koučovacie prístupy - ich rozdielnosť a špecifickosť. Program pozostáva zo 6 sedení po 3 hodiny. 

 

CIEĽ
Poskytnúť HR pracovníkom kľúčové informácie o profesionálnom koučingu podľa štandardov ICF potrebné pre výber a spoluprácu s koučmi a zavádzanie koučovacej kultúry do organizácie.
Trénovať využitie základných koučingových techník pre prácu HR biznis partnerov a HR expertov.
Poskytnúť osobný zážitok z koučingu vybranou metódou.
Spoznať viaceré metódy koučingu prostredníctvom techník trénovaných profesionálnymi koučmi ICF.

(Program nie je výcvik kouča.)

 

ORGANIZÁCIA
Obsah a organizáciu tréningu garantuje jediná slovenská koučingová škola Business Coaching College, ktorá je certifikovaná ICF certifikátom Approved Coaching Specific Training Hours (ACSTH).
Program garantuje ICF Slovak Chapter v partnerstve s HRComm.
Každý účastník dostane certifikát ICF Slovak Chapter.

 

LEKTORI
Každý modul bude viesť iný kouč, členovia ICF, ktorí koučujú rôznymi metódami a majú vyšší stupeň certifikácie (PCC — Professional Certified Coach).