Praktické koučovacie techniky a ukážky koučovacích prístupov pre HR - Interaktívny vzdelávací program pre HR manažérov

RÁMCOVÝ PROGRAM PRE 6 STRETNUTÍ

 

29. september 2015 Dagmar Kéryová, CPCC 
Úvod — ICF pohľad na koučing, kompetencie kouča a etický kódex.

Modely zavádzania koučingu a koučovacieho prístupu do organizácií.
Vybrané techniky pre HR — Co-Active coaching.

 

28. október 2015 Denisa Kmecová, PCC, Zuzana Karpinská, PCC
Techniky a zmysel koučovania v biznise — transformational business coaching.

 

18. november 2015 Dalibor Bednařík, PCC
Integratívny koučing a kľúčové kompetencie.

 

16. február 2016 Klára Giertlová, PCC
Brief Coaching — Ako koučovať krátko, jednoducho a účinne.

 

23. marec 2016 Zlatica Stubbs, PCC
Manažérske koučovanie — GROW model v praxi vedúcich pracovníkov.

 

12. apríl 2016 Peter Stefányi, PCC
Vybrané techniky pre HR — 4 kvadrantný model koučovania.