Praktické koučovacie techniky a ukážky koučovacích prístupov pre HR - Interaktívny vzdelávací program pre HR manažérov

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 400 EUR bez DPH je cena za všetky stretnutia / 1 účastník
iní záujemci - základná cena 600 EUR bez DPH/ 1 účastník

 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky.  

 

Prihláste sa do 30.6.2015 a získate ZADARMO 1 hodinu koučovania v hodnote 150 EUR.

Ponuka predĺžená do 31.7.2015!

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať