fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
ČLÁNKY

B. Koštialová: "Pravidelná aktivita, je lepšia voľba než dlhodobé ignorovanie negatív, ktoré nám prináša dnešný sedavý spôsob života. Už takmer každý vie, že jedným zo zdrojov energie je pohyb."

 >>

M. Minárik: "To, ako budeme žiť počas staroby, si predurčujeme dnešným štýlom života. Tak ako sa staráme o svoje telo, mozog a myseľ, tak sa nám bude žiť aj v starobe."

 >>

Efekty kávy na náš mozog a telo.

 >>

L. Osičková: "Príbeh o tom, ako sme sa s Ginkou našli...."

 >>

D. Porhinčák: Recruitingový proces je vzájomná interakcia, do ktorej obe strany vstupujú s istými očakávaniami a predstavami. V súčasnej dobe je však stále zložitejšie skĺbiť predstavy v hlave študenta s jasným cieľom potenciálneho zamestnávateľa. Mnohokrát stoja proti sebe dve absolútna, ktoré...

 >>

D. Slávik: "Pocit, že téma budovania značky zamestnávateľa, Employer či HR brandingu, sa v poslednej dobe na nás valí z každej strany, je fakt. Employee Value Proposition, Employer Branding video, Stratégia, Traineeship, Internship a mnoho iných termínov."

 >>

A. Profantová: "Zamýšľali sme sa nedávno pri jednom manažérskom tréningu spolu s klientami nad tým, čo všetko môže manažér získať, ak sa bude venovať motivácii podriadených systematicky, individuálne aj tímovo a ak pritom bude vychádzať z motivátorov svojich ľudí."

 >>
   
1 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 33