fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Chopok Nr. 2: Digitálne vzdelávanie – výzva, luxus alebo nevyhnutnosť?

 

1. DEŇ |  6. JÚN 2019 (štvrtok)

 

 08:00 – 09:00

Registrácia účastníkov

 

 

09:00 – 09:30      

OTVORENIE KONFERENCIE

Tatiana ORGLEROVÁ │ prezidentka HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

moderátori: Barbora SLIVKOVÁ │ HR Site Lead, Amazon /Slovakia/

Patrik PAUKO │ Happy Business Element, People Elements

 

 

09:30 – 10:10

Ako byť partnerom pre biznis a jeho požiadavky?

Dušan ŠEMRINEC │ partner, Art of Change Slovensko

 

Mnohé HR a vzdelávacie tímy si už dlho prajú byť partnerom pre biznis. Ale ako to dosiahnuť, čo pre to spraviť? Ukážeme si, ako jednoduché techniky a otázky využívané v B2B vzťahoch pomôžu pri skúmaní potrieb interných klientov. Zároveň uvidíte, ako môže vyzerať pre biznis komplexný rozvojový program zameraný na výsledky a reálnu zmenu správania v praxi – teda ako napĺňať sľub partnerstva, ktorý dávame pri ladení zadania.

Čo konkrétne bude obsahom prezentácie?

 • Prečo to všetko robiť a prečo samotný tréning často nefunguje?
 • Zisťovanie cieľov a výziev interného klienta pri preberaní zadania pre tréning, e-learning, či iné aktivity.
 • Poznanie interného klienta a vytváranie proaktívnych riešení do budúcnosti.

Case-study komplexného rozvojového projektu od zistenia potrieb až po implementáciu do praxe, vrátane využitia e-vzdelávania ako dôležitej súčasti rozvoja.

 

 

10:10 – 10:50 

Ako vystavať inovatívne tímy a prototypovať nápady v digitálnej dobe?

Paula SETNICKÁ │ People Partner, Pixel Federation

Slavomír OSLEJ │ Marketing Wizard, Butterfly Effect

 

Chcete inovovať firmu? Opýtajte sa recepčnej, ako na to, každého zamestnanca firmy, aj pani upratovačku naučte prototypovať svoje myšlienky a zahoďte predsudky, že digitálnym nástrojom rozumejú len vyštudovaní programátori a vy nie ste technický typ. V digitálnej dobe musí byť technický typ každý. Dobrá správa je, že je to o zmene myslenia, nie o rokoch štúdia. V príspevku sa budeme venovať tomu:

 • Ako podporiť malé aj veľké inovácie v prostredí firmy zmenou v postavení tímov.
 • Ako sa myšlienka dá ľahko prototypovať a validovať vďaka digitálnym nástrojom.
 • Ktoré nové zručnosti by sme mali učiť našich zamestnancov v digitálnej dobe.

 

 

10:50 – 11:20

Coffee break

 

 

11:20 – 12:00

Ako možno využiť technológiu VR vo firemnom vzdelávaní?

Kateřina KOVÁŘOVÁ │ vedúca oddelenia Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, ArcelorMittal Ostrava

Tomáš PĚTVALDSKÝ │ vedúci oddelenia Bezpečnosti práce, ArcelorMittal Ostrava

 

 • Šanca pre zamestnancov rozvíjať digitálne zručnosti.
 • Praktické využitie virtuálnej reality v školení bezpečnosti práce.
 • Zvyšovanie povedomia zamestnancov o pracovných rizikách a opatreniach na ich minimalizáciu.

 

 

12:00 – 13:00

PANELOVÁ DISKUSIA

 

Presadzovanie zmien v organizáciách prostredníctvom vzdelávania zamestnancov

moderátor: Michal BAČA │ Head of Training & Development, Všeobecná úverová banka

Pavol ČERNEK │ riaditeľ úseku Organizácie predaja, Lidl Slovenská republika

Ildikó KUKANOVÁ │ regionálna riaditeľka Retailovej obchodnej siete, Všeobecná úverová banka

Dušan ŠEMRINEC │ partner, Art of Change Slovensko

 

 • Očakávajú zamestnanci a manažéri od vzdelávania reálne zmeny? A mali by?
 • Ako formovať očakávania od vzdelávania zo strany manažérov a zamestnancov?
 • Ako môže byť vzdelávanie a rozvoj zamestnancov užitočné pri zavádzaní zmien v organizáciách?
 • Ako správne namixovať rôzne formy vzdelávania, aby sme efektívne podporili prebiehajúce zmeny?
 • Pri akých zmenách je efektívnejšie použiť vo vzdelávaní digitálne technológie a kedy klasické prezenčné prístupy?
 • Ako je potrebné nastaviť interný tím vzdelávačov, aby boli schopní efektívne riešiť aktuálne požiadavky organizácie?

 

 

13:00 – 14:30

Obed

 

 

14:30 – 17:30

 

(15:50 16:10

coffee break)

Workshopy a Business Stage sa budú po prestávke opakovať!

BUSINESS STAGE: 5 spoločností predstaví HR aplikácie, produkty a nové nástroje v oblasti digitálneho vzdelávania.

 

 

14:30 – 15:50

WORKSHOPY + BUSINESS STAGE

 

WORKSHOP 1

 

Digitálny nezmysel - ako sa mu vyhnúť?

Elena URBANOVÁ │ Senior Experience Designer, e-learnmedia

Matúš KOTHAJ │ Learning Experience Designer, e-learnmedia

 

Praktický návod, ako sa od elektronickej učebnice posunúť ďalej a využiť plný potenciál digitálneho vzdelávania. Tak, aby bolo relevantné a zaujímavé pre zamestnancov a zároveň prinášalo ovocie v podobe reálnych biznis výsledkov. Na workshope sa dozviete, ako pracovať s metódou action mapping, ktorú budete môcť okamžite aplikovať vo svojom nadchádzajúcom projekte.

 

WORKSHOP 2

 

Ako vytvárať motivačnú atmosféru a naozajstný engagement aj v digitálnom veku?

Martin KALENDA │ Senior Consultant, konateľ, Image Lab

Daniela KRÍŽIKOVÁ │ Managing Director, Senior Consultant, Image Lab SK

 

 • Čo vlastne ovplyvňuje úspech firiem?
 • 3 nové roly manažmentu.
 • Ako vytvárať motivačnú atmosféru vo firmách – v jednoduchosti je krása.
 • Neuropsychológia motivácie.
 • Ako zvládať pasívnu rezistenciu.
 • Workshop hrou alebo engagement zážitkom.

 

BUSINESS STAGE

 

HR na prahu automatizácie

Peter BALCO │ Solution Design Architect, Atos IT Solutions and Services

 

Trhy neustále hovoria o potrebe zvyšovania produktivity. Odpovedal niekto niekedy, kde sú  limity na tieto požiadavky? Vieme zodpovedať priamo túto otázku alebo poznáme riešenia s cieľom splnenia stále sa navyšujúcich výkonnostných ukazovateľov?  Výroba alebo sektor komerčných služieb reagujú na túto situáciu prirodzene nahradzovaním manuálnej práce implementovaním  IT riešení, automatizáciou alebo  robotizáciou. Čo na to ľudské zdroje? Je možné dnešnú prácu zamestnancov ľudských  zdrojov automatizovať, je možné do nej implementovať prvky umelej inteligencie?  My tvrdíme, že áno!

 

Process Communication Model®

Marián DUBJEL │ Managing Director, MD Training & Consulting

 

PCM dokáže predpovedať ľudské správanie vystavené stresovým podmienkam. Využijete ho pri budovaní tímu, predchádzaní a riešení konfliktov v tíme, ako aj pri riadení ľudí.

 

Speexx - Efektívny rozvoj cudzojazyčných komunikačných zručností v digitálnom veku

Dávid KRIŽAN │ Sales Manager, e-learnmedia

 

Predstavte si individuálne jazykové vzdelávanie šité vám na mieru, osobných lektorov, silnú komunitu a prístup k vzdelávaciemu obsahu kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení. Kombinácia flexibilného online jazykového vzdelávania a živého tréningu komunikačných zručností s native spíkrom vo virtuálnej triede. Simply, perfect blend. Speexx

 

Ako využiť ženský potenciál?

Lucia ŠTELLEROVÁ │ Board Member, AjTy v IT

 

 • Skrytý potenciál priamo u vás vo firme? 
 • Ako z vašich zamestnankýň urobiť technologicky zdatné odborníčky? 
 • Doba digitalizácie, automatizácie a prínos takýchto žien v akomkoľvek segmente.

 

The Adoption Readiness Tool (ART)

Anna Marie JUPP Lead Solution Consultant, Professional Services EMEA, Micro Focus / EDU Trainings

 

The Adoption Readiness Tool, or ART for short, has a powerful authoring capability which allows the subject matter expert to create digital content rapidly and deploy this across an organization efficiently. Enabling employees using digital content will help an organization to quickly educate their users in a cost effective and agile manner, whilst eliminating knowledge gaps, increasing software adoption and maximizing the investment made in software solutions. We will show you via a live demonstration how to create quality process guides, interactive simulations, and videos with virtually no additional effort and embed these in course modules with existing documentation easily. Then we will show you the finished result that we will be consumed by your end users so you can see the process from start to finish, in a lot less time than you would think!

 

 

15:50 – 16:10       

Coffee break

 

 

16:10 – 17:30

WORKSHOPY + BUSINESS STAGE (opakovanie)

 

 

od 17:30

Voľný program (čas na wellness, prechádzku)

 

 

19:00 –  21:00

Večera

 

 

od 21:00

Večerný networking

 

2. DEŇ |  7. JÚN 2019 (piatok)

 

09:30 – 10:10

Learn 2 Grow – cesta k samorozvíjajúcej sa organizácii

Irina BOLOTOVA │ Group Talent Manager, Regional HR Manager for EE, Spain,  SA Eurofit Group

 

 • Ako sme zavádzali learning manažment systém v automotive.
 • Na koho sme hodili zodpovednosť za rozvoj zamestnancov.
 • Ako sme akcelerovali náš talent manažment program.
 • Tipy, triky a aj to, čo nechcete zažiť.

 

 

10:10 – 10:50

Coffee break

 

 

10:50 – 11:30

Svet banky a digitálne vzdelávanie

Ľubica GARAJOVÁ │ manažérka oddelenia Vzdelávania a rozvoja, ČSOB Finančná skupina

 

 • Ako zefektívniť vzdelávanie prostredníctvom e-learningov?
 • Online vzdelávanie a nástup nového zamestnanca.
 • Vzdelávanie formou webinárov.
 • Rozvoj a video.
 • Digitalizácia vzdelávania verzus vzdelávanie o digitalizácii.
 • Mäkké zručnosti a online vzdelávanie – áno či nie?
 • Novinky v oblasti digitálneho vzdelávania.

 

 

11:30 – 12:10

Digitálne technológie v systéme vzdelávania Orange Slovensko

Svetozár STYK │ Product & Services Training Manager, Orange Slovensko

 

Telekomunikačný segment čelí v posledných rokoch nebývalým výzvam. Tempo inovácií sa zrýchľuje, tlak na rýchlosť, efektivitu alebo zavádzanie agilných spôsobov fungovania projektových tímov rastie a oblasť vzdelávania sa tým, samozrejme, tak isto mení. Podpora a rozvoj správnych zručností alebo obrovské množstvo vedomostí, ktoré dnes ľudia musia zvládnuť, vytvára živnú pôdu na hľadanie nových foriem vzdelávania aj kombinácie správnych nástrojov, ktoré v tom vedia pomôcť. Ako sa s týmito témami vyrovnávame v slovenskom Orangei, si povieme na konferencii Chopok.

 

 

12:10 – 12:50

ZÁVER A UKONČENIE KONFERENCIE

Tatiana ORGLEROVÁ │ prezidentka HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

 

 

12:50 – 14:00

Obed