HRcomm & TA3 konferencia: Human Capital 2023

 

8:15 - 9:15

Registrácia účastníkov:

 

  • Osobná účasť - iba pre limitovaný počet pozvaných hostí
  • Online účasť - živé bezplatné streamovanie prostredníctvom TA3 youtube kanála

 

   
09:15 – 09:30 

OTVORENIE KONFERENCIE

moderátorka konferencie: 

Ľudmila GUERIN │Prezidentka HRcomm; Senior Manager – HR Advisor, PwC Slovensko

   
09:30 10:30 PANEL 1 - Technológie v HR - umelá inteligencia, gamifikácia, machine learning, … - ako ich využiť v náš prospech? 
  Panelová diskusia o technológiách v HR bude prínosom pre tých, ktorí chcú zostať v obraze o najnovších trendoch a technológiách v tejto oblasti a získať prehľad o tom, ako môžu využiť technológie na zlepšenie svojich HR procesov a dosahovanie obchodných výsledkov. 
Pokryje širokú škálu tém vrátane využitia umelej inteligencie a strojového učenia (machine learning) v oblasti ľudských zdrojov, stratégií digitálneho náboru a onboardingu, analýz pracovnej sily, zapájania zamestnancov a nástrojov na riadenie výkonnosti a vplyvu technológií na ich prácu. Pozvaní spíkri s nami pozdieľajú svoje skúsenosti, ponaučenia, ale aj inšpiratívne názory.
   
 

Róbert DUSÍK │ CEO & Co-Founder, TITANS freelancers

Anton KELEŠI │ Deputy Managing Director, DSV Solutions Slovakia 

Majo PORVAŽNÍK  Managing Co-founder │ Vacuum Group            

   
10:30 - 11:30

PANEL 2 - Biznis a HR transformácia - kde je ich prienik? 

  Hoci transformácia biznisu a transformácia ľudských zdrojov sú odlišné pojmy, sú úzko prepojené. Transformácia ľudských zdrojov je často kľúčovým predpokladom širších iniciatív na transformáciu podnikania, pretože môže pomôcť organizáciám vybudovať schopnosti, zručnosti a talent, ktoré potrebujú, aby uspeli na rýchlo sa meniacom trhu. Podobne aj transformácia biznisu môže poskytnúť impulz pre transformáciu HR, pretože zmeny v obchodnej stratégii a prevádzkovom modeli môžu vyžadovať zodpovedajúci posun v spôsobe, akým HR funguje. Naši spíkri sa podelia o svoje názory, skúsenosti, ako to v reálnom biznis svete funguje alebo naopak nefunguje…
   
 

Igor TÓTH │ CEO, O2 Slovakia 
Ľuboš LOPATKA │ CEO, Nemocnica Bory

Peter KRUTIL Generálny riaditeľ , Slovenská sporiteľňa

   
11:30 – 12:45 Obedová prestávka
   
12:45 – 13:45

PANEL 3 - Wellbeing - ďalší buzzword v HR svete? 

  Cieľom diskusie na tému wellbeing je poskytnúť cenné poznatky, nástroje a zdroje na zlepšenie pohody a angažovanosti zamestnancov, ako aj na podporu produktivity a spokojnosti s prácou. Naši spíkri sa podelia s nami o svoje skúsenosti v oblastiach ako je zvládanie stresu, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, podpora duševného zdravia, fyzická pohoda a vytváranie pozitívnej kultúry na pracovisku. Tieto aspekty sú, boli resp. budú poväčšine v kompetencii HR oddelenia, otázkou je, či je to správne, resp. či táto agenda patrí len pod HR alebo je to spoločná téma TOP manažmentu firiem?
   
 

Michal PIŠOJA  Predseda predstavenstva, AGEL a AGEL SK 
Lucia ČIŠKOVÁ  Managing Director, Business Lease Slovakia

Branislav SANDTNER  Generálny riaditeľ, Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

   
13:45 – 14:45 PANEL 4 - Diverzita a inklúzia - je už súčasťou biznis stratégie a firemnej kultúry? 
  Diverzita a inklúzia je to vlastne téma CEO´s alebo HR oddelenia alebo u nás na Slovensku už bežná agenda v každej firme? Čo vlastne znamená podpora diverzity, rovnosti a inklúzie na pracovisku? Témy, ako sú nevedomá zaujatosť, vytváranie rôznorodej a inkluzívnej kultúry na pracovisku, spolupráca a budovanie rôznorodých tímov sú trendy alebo naozaj nevyhnutná, priam strategická súčasť biznis stratégie firiem?  Budeme, resp. musíme sa pozerať na kvóty zastúpenia žien a mužov v top pozíciách? Ako silno vnímame dôležitosť pochopenia diverzity a inklúzie vo firmách, aké prostredie vieme vytvárať v našich podmienkach? Ako nastaviť procesy, celkovú firemnú kultúru a podporiť inakosť našich zamestnancov? Otvorená diskusia so zaujímavými spíkrami, ktorí sa podelia o svoje názory a skúsenosti práve z tejto oblasti. 
   
  Michal MAJOR  Generálny riaditeľ, Whirlpool Slovakia 
Martin KURUC  Generálny riaditeľ, Tesco na Slovensku
Lucia PAŠKOVÁ │ Strategy, Vision, Founding Partner; CURADEN Slovakia
   
14:45 – 15:00

UKONČENIE KONFERENCIE

moderátorka konferencie: 

Ľudmila GUERIN Prezidentka HRcomm; Senior Manager – HR Advisor, PwC Slovensko

   

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe podujatia.