Konferencia PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Účastnícky poplatok:
Kapacita naplnená! Na konferenciu už nie je možné sa prihásiť.

členská organizácia HRcomm 195 € / 1 účastník
základný poplatok  315 € / 1 účastník
pri prihlásení do 28. februára zľava 20 € pre každého účastníka
po 1.marci zľava 20 € pre 2. a ďalšieho účastníka z jednej spoločnosti
 
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - cofee break (23.a 24.3.) 2x obed (23.a 24.3.), 1x večera (23.3.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 217.
 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 17. marca do 12:00 hod.

 

Storno podmienky:

15. - 19. marca 2017 ..................... 50 % účastníckeho poplatku                   
20. - 23. marca 2017 ......................80 % účastníckeho poplatku 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať