fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
TREND konferencia HR manažment 2019

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

 

Člen HRcomm:

318 € (bez DPH) / 1 osoba

Predplatiteľ TRENDU u vydavateľa:             

358 € (bez DPH) / 1 osoba

Základný účastnícky poplatok

398 € (bez DPH) / 1 osoba

 

V poplatku sú zahrnuté  materiály, občerstvenie. Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatkuZľavy nie je možné navzájom kombinovať.

 

 

Účasť na základe novinárskej akreditácie je podmienená schválením zo strany organizátora konferencie.

 

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 3. októbra 2019.
Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konferencie. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

 

STORNO PODMIENKY:

3. - 5. októbra 2019 ..................... 80 % účastníckeho poplatku                   

6. - 8. októbra 2019 ................... 100 % účastníckeho poplatku

 

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník. Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej prihlášky písomnou formou v súlade so storno podmienkami

 

Kontaktná osoba: Nina Dzedzinová, tel.: 02/ 321 312 12, e-mail: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk