Konferencia Česko - slovenský Chopok v Beskydech

8. - 9. november 2018 | Česká republika, Velké Karlovice, Grandhotel Tatra****

 

Dňa 30. októbra 2018 si jednorázovo pripomenieme sté výročie pripojenia sa Slovákov Martinskou deklaráciou k Československej republike, ktorá vznikla dňa 28. októbra 1918 v Prahe. Deň 28. október sa stal pre Slovákov pamätným dňom, avšak pre Čechov od roku 2000 štátnym sviatkom (Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu).

 

Prešli sme dlhú cestu a je načase sa pozrieť na všetko, čo máme za sebou a zároveň nájsť spoločnú inšpiráciu. História je ako kotva a výročia sú pevným bodom, o ktorý sa dá oprieť. Nepatrí sa stratiť ich z dohľadu…

 

Rok 2018 je rokom s povestnou „osmičkou” v názve. Je rokom, keď si pripomíname nielen 100 rokov od založenia Česko-Slovenska, ale aj 50 rokov od prepuknutia Pražskej jari, 25 rokov od založenia našich dvoch samostatných štátov, ale aj 25 rokov od založenia združenia HRcomm.

 

Už viac ako dve dekády je pevným bodom v kalendári slovenských, ale aj českých HR-istov marcová a májová HR konferencia na Chopku, ktorej popularita je stabilnou kotvou aj pre nás v HRcomm-e. Tento rok sme sa rozhodli, aj na podnet mnohých našich „chopkových“ hostí z Čiech, vykročiť západným smerom a ukotviť „tretí Chopok” v Beskydech. Mediálnym partnerom „ČESKO - SLOVENSKÉHO CHOPKU V BESKYDECH“ sa stala naša sesterská česká organizácia People Management Forum.

 

V dňoch 8. a 9. novembra sa v nádhernom prostredí Velkých Karlovic a jedinečného hotela Grandhotel Tatra**** budeme spolu rozprávať na témy, ktoré spájajú manažérov z oboch štátov: 
 

 • Budúcnosť vo svetle digitalizácie, kreativity a inovácií
  Dnešná rýchla doba zmien prináša množstvo neočakávaných situácií. Je nepochybné, že adaptácia na neistý vývoj bude vyžadovať kreatívny prístup a inovácie.  Ako zasiahnu do našich pracovných životov?  Na čo všetko sa musíme pripraviť? Zmena nie je trest, predstavuje nekonečnú mieru slobody výberu.
   
 • Engagement
  Angažovanosť zamestnancov - svätý grál dnešného business lídra.  Je to naozaj otázka života a smrti pre biznis?
   
 • Leadership and trust
  Dôvera predstavuje v tímovej spolupráci jeden z najdôležitejších elementov a pritom dôvera a spolupráca stále ešte nie je „zlatým štandardom“ v našich organizáciách.  Členovia tímu by mali spolupracovať, cítiť sa bezpečne a nebáť sa vziať na seba primerané riziko. Napĺňate požiadavky svojho tímu? Komunikujete všetky dôležité informácie svojmu tímu? Držíte svoje slovo?  A ako hľadáte túto spôsobilosť pri výbere nových lídrov?
   
 • Panelová diskusia – budúcnosť českého a slovenského pracovného trhu

 

Cieľová skupina: CEO, HR riaditelia, Línioví manažéri, HR manažéri a špecialisti

 

Dress code: smart casual

 

Na konferenciu Vás osobne pozýva  Štěpán BARTYZAL, CEO, Český trh práce

 

Generálny partner
Mediálny partner
Partneri