fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Česko - slovenský Chopok v Beskydech

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

členská organizácia HRcomm

195,- EUR / 1 účastník

základný poplatok

315,- EUR / 1 účastník

 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - coffee break (08. a 09.11.), 2x obed (08. a 09.11.), 1x večera (08.11.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.


Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 418.


UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

prihlásiť sa na podujatie môžete do 5. novembra do 12:00 hod.

tel.: + 421 2 5564 2471

mobil: + 421 905 754 332

e-mail: hrcomm@hrcomm.sk

 

STORNO PODMIENKY:

31. október - 4. november 2018 ......................... 50 % účastníckeho poplatku

5. - 7. november 2018 ......................................... 80 % účastníckeho poplatku

od 8. novembra 2018 .......................................... 100 % účastníckeho poplatku

 

Bližšie informácie o ubytovaní sa nachádzajú TU.

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať