fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
TREND konferencia HR manažment 2018

 

 

LUCAS VAN WEES


President, The European Association for People Management (EAPM)

 

Drs L. L. G. M. Lucas van Wees, MBA, MBT, získal titul BSc v cestovnom ruchu (Breda) a magisterské tituly v odbore sociálnych vied (Tilburg), telekomunikácií (Delft) a podnikania (IMD, Lausanne). Pracoval pre spoločnosti Philips, Shell, KPN v oblasti HR, manažmentu a na rôznych obchodných pozíciách. Od roku 2001 pôsobil v pozícií viceprezidenta HR Commercial and Global pre spoločnosť KLM, ktorá sa zlúčila v polovici roku 2004 so spoločnosťou Air France. V roku 2016 sa stal riaditeľom HRM pre Univerzitu v Amsterdame, ktorá je najväčšia univerzita v Holandsku a figuruje na zozname 200 najlepších univerzít sveta. Lucas van Wees je spoluautorom a vydavateľom štyroch kníh, (medzinárodne) publikoval množstvo článkov, okrem iného pre renomované časopisy Personnel Journal, the International Journal of Career Management a the Journal of Management Development. Prispel do Európskej knihy, ktorá opisuje prax v oblasti ľudských zdrojov v 13-tich európskych krajinách a ktorú vydalo vydavateľstvo Routledge, Taylor & Francis (ISBN 978-0-415-44761-4). Okrem iných funkcií pôsobí ako člen predstavenstva Holandskej asociácie personálneho manažmentu (NVP) a v októbri 2017 bol zvolený za predsedu Európskej asociácie pre riadenie ľudí (EAPM), ktorá zastrešuje vyše 30 národných HR asociácií v Európe a zastupuje 250 000 profesionálov v danej oblasti v rámci celej Európy.


 

 

 

 

 

ZDRAVKA DEMETER BUBALO


HR Vice President, MOL Group

 

Zdravka je HR Executive s viac ako 21-ročnou praxou v medzinárodnom prostredí pre nadnárodné organizácie v odvetviach financií, FMCG, ropy a zemného plynu. Zdravka má bohaté skúsenosti v oblastí financií, biznisu a riadenia ľudských zdrojov, kde dosiahla skvelé výsledky pri zvyšovaní strategického vplyvu na organizácie prostredníctvom úspešnej transformácie kľúčových biznis potrieb do realizovateľných a merateľných akčných plánov. Jej oblasti pôsobenia zahŕňajú: transformáciu ľudských zdrojov, implementáciu a rozvoj stratégie ľudských zdrojov, zlepšenie organizačného výkonu, získavanie talentov s využitím prístupu outside-in, rozsiahle skúsenosti s reštrukturalizáciou spoločností v ropnom a plynovom priemysle. Zdravka je držiteľkou titulu MA zo Záhrebej univerzity (Chorvátsko) a titulu Management Excellence z IMD (Švajčiarsko). Je certifikovanou internou trénerkou CCE International Coach Federation a je držiteľkou brokerskej licencie.


 

 

 

 

 

JÁN URIGA


Experience Center Leader, PwC Česká republika

 

Ján získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. V rokoch 2003 - 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inovácií, leadershipu a firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA modul change managamentu a inovácií pre automotive sektor v spoluprácu s Viedenskou technickou univerzitou. Od roku 2018 je lídrom Experience Centra v Prahe, ktoré je zamerané na inovácie v oblastí zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti cez digitálne riešenia.


 

 

 

 

 

PETER DOSEDLA


Chief Executive Officer, Manuvia 


Peter pracoval už počas vysokoškolského štúdia manažmentu a zahraničného obchodu ako tlmočník, prekladateľ a poradca pre zahraničné firmy. Po ukončení štúdia pôsobil ako výkonný riaditeľ zahraničnej importnej spoločnosti. Svoje vzdelanie si ďalej rozšíril na International School of Management Slovakia. Posledných 15 rokov sa venuje rozvoju HR a personálnemu aj výrobnému outsorcingu, pričom sa špecializuje na optimalizáciu výrobných procesov. Peter je spoluzakladateľom pracovnej agentúry EXPRESS PEOPLE, ktorá sa po práve dokončenej fúzii stala súčasťou skupiny Manuvia, aktuálnej jednotky v personálnom lízingu v ČR a SR. V skupine Manuvia zastáva Peter funkciu CEO a zodpovedá za chod a business development pre región CEE. Peter je prezidentom HR Aliancie SR a zástupcom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Je členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov SR. Aktívne prispieva k formovaniu názorov na mobilitu pracovnej sily aj stabilitu zamestnancov. Je pravidelným rečníkom a komentátorom v rámci rôznych workshopov, konferencií a eventov vrátane medzinárodných, ako napr. Hannover Messe či European Automotive Leaders Summit. Externe prednáša a spolupracuje s Fakultou verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

LINKEDIN PROFILE


 

 

 

 

 

KAMILA PUDIŠOVÁ


General Manager, TMF Group

 

Kamila pracuje pre spoločnosť TMF Services Slovakia s.r.o. (TMF Group), kde zastáva pozíciu Generálneho manažéra. TMF Group je medzinárodná spoločnosť poskytujúca profesionálne účtovné, daňové, personálne a mzdové služby. Kamilina úspešná kariéra v TMF začala v roku 2001 po absolvovaní Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti je Kamila zodpovedná za poskytovanie služieb zákazníkom, udržiavanie kvality služieb, riadenie prevádzkovej efektivity kancelárie, vytváranie silných klientskych väzieb a identifikáciu nových obchodných príležitostí až po podpis zmluvy s klientom. Kamilina práca a život bol do istej miery ovplyvnený basketbalom, hlavne jej profesionálnou basketbalovou kariérou (zúčastnila sa Majstrovstiev sveta v basketbale žien v roku 1994 v Sydney). Aj vďaka športu získala skúsenosti, ktoré úspešne využila pri riadení svojho tímu, pri dosahovaní požadovaných výsledkov, či prekonávaní prekážok. Kamila vždy vkladá do svojej práce maximum, nezáleží na tom či sa jedná o bežný pracovný deň v spoločnosti TMF Group alebo rodinu a jej dve úžasné dcéry. Kamila je členom predstavenstva Holandskej obchodnej komory.


 

 

 

 

 

KATARÍNA MATULNÍKOVÁ


Senior Counsel, Allen & Overy

 

Katarína pracuje ako Counsel a v slovenskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy vedie oddelenie pracovného práva. Katarína pravidelne radí zamestnávateľom pôsobiacim v rôznych odvetviach ekonomickej činnosti v oblasti pracovného práva, v sporových ako aj nesporných záležitostiach. Má rozsiahle skúsenosti s pracovnoprávnymi reštrukturalizáciami, vysielaním zamestnancov, prevodmi zamestnancov a prepúšťaním (vrátane hromadného prepúšťania). Do portfólia jej skúseností patrí aj navrhovanie / úprava vnútorných predpisov (pracovných poriadkov), pracovných a manažérskych zmlúv (zmlúv o výkone funkcie) a tiež poradenstvo s motivačnými programami a zamestnaneckými benefitmi, riešenie pracovnoprávnych aspektov akvizícií a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Katarína je členkou Výboru Americkej obchodnej komory pre pracovné a sociálne záležitosti, pravidelne vedie semináre pre klientov a vystupuje na konferenciách týkajúcich sa pracovnoprávnej problematiky.


 

 

 

 

 

RENÁTA HALL


Riaditeľka projektu TO DÁ ROZUM

 

Renáta má 20-ročnú skúsenosť v oblasti vysokého školstva (VŠ) a v ostatnom období aj v ďalších oblastiach vzdelávania. V máji 2016 obhájila s ocenením magna cum laude dizertáciu na tému "Dedičstvo tranzície, pravidlá správnosti a preberanie ‘modernizačnej agendy’ v spravovaní vysokého školstva v Litve, Rumunsku a na Slovensku." V rokoch 2010 – 2012 pracovala ako poradkyňa pre vzdelávania premiérky Ivety Radičovej. Predtým pracovala v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI, kde realizovala viacero výskumných projektov v oblasti VŠ (napr. na tému vyberania nelegálneho školného, zavádzania akademickej etiky na Slovensku, rizík korupcie v akreditačnom procese) a zapájala sa do konzultačných služieb na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti VŠ a rozvoja ľudských zdrojov (napr. zavedenie pôžičiek pre študentov v Bulharsku). Počas práce v mimovládnom sektore sa stala uznávanou expertkou a v roku 2009 bola najviac citovanou odborníčkou na školstvo v SR. V tomto období bola poradkyňou predsedníčky výboru NR SR pre školstvo. V rokoch 2004 – 2006 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde začala ako analytička a poradkyňa štátneho tajomníka pre oblasť VŠ a ľudských zdrojov. Následne pre ministerstvo riadila projekt hradený z úveru Svetovej banky, ktorého cieľom bolo skvalitniť ľudské zdroje v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí. Pred začiatkom svojej profesionálnej kariéry bola šesť rokov reprezentantkou študentov na fakultnej, univerzitnej aj celoštátnej úrovni. Renáta pracuje na projekte MESA10 - To dá rozum ako riaditeľka projektu a analytička pre oblasť vysokého školstva a vysokoškolskej vedy.

LINKEDIN PROFILE


 

 

 

 

 

IVANA MOLNÁROVÁ


CEO, Profesia

 

Ivana vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej prvým a zároveň stále aktuálnym zamestnávateľom je internetový pracovný portál Profesia.sk. Do firmy nastúpila ako obchodná zástupkyňa, od roku 2010 je výkonná riaditeľka. Za jej vedenia kúpila firmu od britskej mediálnej skupiny DMGT v roku 2012 konkurenčná fínska Alma Media. Je predsedom správnej rady OSF. Ivaniným veľkým koníčkom je beh, zabehla už viacero polmaratónov. Má dve deti.

LINKEDIN PROFILE


 

 

 

 

 

MARNICK VANDEBROEK


Transformation Kickstarter and Speaker Coach, STAND UP COMPANY

 

Marnick začal svoju kariéru prácou na strane agentúry, kde jeho pracovnou náplňou bolo zlepšovať svet internej komunikácie a Employer Brandingu. Po niekoľkých rokoch, v čase digitálnej revolúcie, sa čoraz viac zameriaval na on-line prostredie, aby sa nakoniec zamestnal na strane klienta. Začal pracovať ako Social Media Manager v spoločnosti Pepsico, kde následne prešiel na pozíciu Digital Manager, aby v roku 2016 dosiahol pozíciu Senior Manager pre Benelux. Marnickovi sa podarilo založiť úspešnú spoločnosť (www.standupcompany.com), ktorej primárnou náplňou je pomáhať spoločnostiam a ľuďom prezentovať sa čo najatraktívnejším a najzábavnejším spôsobom a zároveň im pomôcť s digitálnou transformáciou ich podnikania.


 

 

 

 

 

JEAN-SÉBASTIEN BLANC


Human Resources Executive Vice President, Plastic Omnium

 

Jean-Sébastien vyštudoval oblasť ľudských zdrojov na univerzite v Aix en Provence a svoju kariéru začal prácou pre spoločnosť PSA Peugeot Citroën. Následne nastúpil do spoločnosti Danone, kde počas niekoľkých rokov zastával rôzne role v oblasti ľudských zdrojov. Pred nástupom do spoločnosti Plastic Omnium pôsobil v spoločnosti Alstom Transport pre v Áziu a Tichomorie a neskôr ako HR riaditeľ spoločnosti Alstom Transport vo Francúzsku. V roku 2012 nastúpil do skupiny Plastic Omnium.


 

 

 

 

 

ANDREJ ZAŤKO


Chairman of the Board of Directors, Poštová banka

 

Andrej pôsobí ako generálny riaditeľ a člen predstavenstva Poštovej banky. Vo sfére bankovníctva a financií pôsobí Andrej takmer 20 rokov. Kariéru začínal v oblasti podielových fondov v spoločnosti J&T Asset Management, správcovská spol., a.s., kde zodpovedal za riadenie správy fondov. V roku 2006 začal pracovať pre J&T Banku, a.s., pobočku zahraničnej banky. Ako privátny bankár a neskôr riaditeľ odboru Privátneho bankovníctva stál pri jeho zrode a vybudoval ho prakticky od základov. V apríli 2011 sa stal Andrej členom predstavenstva J&T Banky, a.s. v Českej republike a zároveň zastával funkciu riaditeľa Úseku obchodu pre Slovenskú a Českú republiku. Od roku 2009 pôsobil ako riaditeľ Divízie obchodu v slovenskej pobočke J&T Banky, kde zodpovedal za celkovú obchodnú stratégiu a marketing banky na slovenskom trhu. V novembri 2012 sa stal riaditeľom a vedúcim organizačnej zložky J&T Banky na Slovensku, kde vo funkcii pôsobil tri roky. Od augusta 2015 pôsobí ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky, jednej z pätice najväčších bánk na našom trhu, ktorá je s počtom viac ako 1500 kontaktných miest zároveň najdostupnejšou bankou na Slovensku. Andrej sa vo svojom voľnom čase venuje najmä umeniu a kultúre, obľubuje divadlo, balet, ako aj filharmóniu. Má rád aktívny oddych, najčastejšie na horách a v spoločnosti svojej rodiny.


 

 

 

 

 

JOHAN DRIESSENS


Chief Enthusiasm Officer, Branded.Careers

 

Spoločnosti hovoria o agentúre, ktorá pracuje s témou Employer Branding.  Hovorí sa, že sú to experti, ktorí prenesú Vašu zamestnávateľskú značku cez autentické a efektívne videá. Dokonca sa hovorí, že títo nadšení experti odkomunikujú hodnoty Vašej spoločnosti zvyšku sveta a mýtus pokračuje ďalej a to tým, že týmto sa udržateľnosť zamestnancov sa zvýši tak, že krivka pôjde mimo grafu. Tento mýtus mal začiatok v Antverpách v Belgicku, ale teraz začína celý svet spoznávať Branded.Careers. Profesionáli, ktorí sršia entuziazmom, dychtia po zmene prístupu, akým náboroví pracovníci a spoločnosti pristupujú k prijímaniu nových zamestnancov. Priestor pre zlepšenie je ihrisko pre Branded.Careers a vedia hrať výborne! Koľko takých spoločností poznáte, ktoré vedia vyčariť úsmev svojim zamestnancom na tvárach v pondelok ráno? A práve toto je to, čo presne Branded.Careers robí! Chcete dôkaz? Pozrite si stránku spoločnosti na Facebooku.


 

 

 

 

 

DUŠAN KOČIŠ


Founder & Managing Partner, GA Drilling

 

Dušan ako spoluzakladateľ prináša viac než pätnásť rokov skúseností v oblasti výskumu a vývoja a rozvoja podnikania. Dušan je hlavnou hybnou silou financovania a získavania rizikového kapitálu pre spoločnosť. Pred pôsobením v spoločnosti GA Drilling strávil sedem rokov ako člen predstavenstva a COO spoločnosti ARDACO.


 

 

 

 

 

RADOSLAV MIKO


General Manager, Kuehne + Nagel

 

Radoslav vedie spoločnosť Kuehne+Nagel na Slovensku od marca 2011. Má vyše 18-ročné skúsenosti. Pracoval v logistike a doprave, kde získal komplexný prehľad o komplikovaných procesoch logistiky a riadenia dodávateľského reťazca. Posledných 15 rokov viedol spoločnosti ako Setto spedition a Raben logistics. Vyniká v oblasti vývoja dlhodobej stratégie, v riadení zmeny a zvyšovaní výkonnosti. Darí sa mu presadzovať zmeny pri súbežnom zachovaní otvoreného prístupu pre pochopenie a zahrnutie rôznych pohľadov. Vysoko si cení firemnú kultúru, ktorej je súčasťou. Pri zavádzaní inovatívnych riešení presadzuje rešpekt, empatiu a odvahu – to sú tri základné hodnoty, ktorými sa v živote riadi a podľa ktorých sa aj správa.


 

 

 

 

 

JÁN SVOBODA


Head of Hospitality, Leisure and Media Projects, Synot International

 

Ján vyštudoval cestovný ruch na univerzite v Nitre a neskôr pokračoval štúdiom marketingovej komunikácie v Trnave, kde po absolvovaní PhD. ostal niekoľko rokov pôsobiť ako odborný asistent a viedol študijný odbor v anglickom jazyku Media Relation a Public Relation. V hotelovej branži začal pracovať už počas strednej školy a nikdy viac už toto odvetvie neopustil. Do života dostal niekoľko unikátnych projektov ako rekonštrukcia Hotela Elizabeth v Trenčíne, legendárne kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, z posledných projektov je to Grandhotel Tatra Velké Karlovice. Počas hotelierskej praxe získal niekoľko ocenení ako napr. pre hotel Elizabeth Hoteliér roka, World Luxury Award, cenu za Najlepší servis v Európe a Najlepší mestský historický hotel Európy. V rámci skupiny Synot má na starosti oblasť zábavy, voľnočasových aktivít a médií – okrem spomenutých prevádzok sú to napr. aj Valaššské chalupy a lyžiarske stredisko s bike parkom, denník Pravda či Parlamentnélisty.sk. Aktuálne zodpovedá aj za novo pripravované projekty v ČR a na Slovensku. Je jediným členom European Hotel Managers Association zo Slovenska a vlastní aj úspešnú golfovú agentúru.


 

 

 

 

 

JULIA PYLYPENKO


Managing Director, Metro Cash and Carry Slovakia

 

Julia má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti FMCG, telekomunikácií a maloobchodu na Ukrajine, v Rusku a strednej Európe. Počas 21 rokov si vybudovala úspešnú kariéru v HR. V decembri 2014 sa rozhodla pre radikálnu zmenu a bola vymenovaná do funkcie prevádzkového riaditeľa. Od júla 2018 sa Julia stala Managing Director spoločnosti Metro Cash and Carry Slovakia. Julia je vydatá a má dvoch synov.


 

 

 

 

 

TATIANA ORGLEROVÁ


prezidentka HRcomm,

HR Director Central and Eastern Europe, Knauf Insulation

 

Tatiana vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, titul MBA získala na Katz Graduate School of Business v americkom Pittsburghu. Kariéru začínala v štátnej správe, v rokoch 1991 až 1994 bola v Prievidzi zodpovedná za medzinárodný rozvoj. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pôsobila ako HR manažérka pre jednu z prvých japonských investícií v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku - spoločnosť Yazaki Slovensko. V rokoch 1998 až 2006 pracovala pre pivovarnícku skupinu Heineken ako riaditeľka pre ľudské zdroje a členka predstavenstva. Následne pôsobila ako personálna riaditeľka a členka vrcholového vedenia pre spoločnosti Slovnaft a IBM. Pôsobila na pozícii Managing Consultant pre poradenskú spoločnosť Hay Group, kde sa venovala riadeniu výkonnosti, C level mentoringu, rozvoju leadershipu a poradenstvu v oblasti HR. V súčasnosti je HR riaditeľkou pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Knauf Insulation a pôsobí v Prahe. Zároveň sa venuje rozvoju HR na Slovensku, už piaty rok vedie svoju HR školu a od septembra 2017 pôsobí na pozícii prezidentky HRcomm. Je držiteľkou ocenení Slovenská cena roka za rozvoj ľudských zdrojov (2002 a 2007), HR OSCAR (2003) a HR Gold (2008).


 

 

 

Organizačný garant
Odborný garant
Generálni partneri
Reklamný partner
Partneri