fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
TREND konferencia HR manažment 2019

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Člen HRcomm:

318 € (bez DPH) / 1 osoba

Predplatiteľ TRENDU u vydavateľa:             

358 € (bez DPH) / 1 osoba

Základný účastnícky poplatok

398 € (bez DPH) / 1 osoba

 

V poplatku sú zahrnuté  materiály, občerstvenie. Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatkuZľavy nie je možné navzájom kombinovať.

Pre prihlásenie na konferenciu, prosím, vyplňte registračný formulár: REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

 

Účasť na základe novinárskej akreditácie je podmienená schválením zo strany organizátora konferencie.

 

V poplatku sú zahrnuté materiály, obed, občerstvenie. Uzávierka prihlášok na konferenciu je 3. októbra 2019.
Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konferencie. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

 

STORNO PODMIENKY:

3. - 5. októbra 2019 ..................... 80 % účastníckeho poplatku                   

6. - 8. októbra 2019 ................... 100 % účastníckeho poplatku

 

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník. Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej prihlášky písomnou formou v súlade so storno podmienkami

 

Kontaktná osoba: Nina Dzedzinová, tel.: 02/ 321 312 12, e-mail: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk