ODPORÚČAME

Od 1.7.2022 bude platné nové opatrenie, ktoré vyšlo v Zbierke Zákonov, Opatrenie č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima...

 >>

Pred pár mesiacmi sme naštartovali vynovenú platformu určenú na zdieľanie skúseností a podporu rozvoja našich kolegov z HR oblasti. S Petrou Matejíčkovou, členkou predstavenstva HRcomm sme sa porozprávali o tom, ako ona vidí platformu GroWith HRcomm, čo považuje za jej najväčší prínos a ...

 >>

Pomôžte spolu s nami zdravotne hendikepovaným deťom z Ukrajiny, ktoré aj napriek situácií, v ktorej sa ocitli, potrebujú špeciálne rehabiliácie.

 >>

Od 1.3.2022 môžu zamestnávatelia požiadať o podporu v čase skrátenej práce. Umožňuje to zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o skrátenej práci upravuje podmienky poskytovania podpory, ak je zamestnávateľ v čase skrátenej práce.

 >>

Od 1. 5. 2022 dochádza k zmene sadzieb stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a základnej náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

 >>

S účinnosťou od 21.4.2022 sa ruší nariadenie k povinnosti nosiť prekrytie horných dýchacích ciest v interiéroch budov t.j. aj na pracovisku. Detailné informácie nájdete v novej vyhláške 32/2022_V.v.SR.

 >>

V posledných dňoch sme svedkami vojenského konfliktu, najväčšieho od 2. svetovej vojny. Konfliktu, ktorý by sme si mysleli, že už v 21. storočí nemá čo robiť. Nemôžeme pred ním zatvárať oči.

 >>
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 23 | 30